Kristian

Kristián má grécky pôvod a jeho význam je "kresťan, Kristovi zasvätený". Meno Kristián patrí medzi časté mená v Srbsku. Nositeľov oslovujeme aj Kris, Kristiánko.