Ljuboš

Meno Ľuboš má český pôvod a jeho voľný preklad je "ľúbený, milý". Nositeľov tohto ojedinelého krstného mena oslovujeme Ľuboško, Ľubko, Ľuborko, Norko.