Ljuboslava

Ľuboslava je novšie slovanské meno a znamená oslavujúca ľúbosť alebo ľúbiaca slávu. Blízke sú mu mená Miloslava a čes.  Liboslava. Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Ľuba, Ľubica, Ľubina.