Paulína

Paulína je ženskou podobou mužského mena Pavel. Dejiny poznajú nesmierny počet osôb s týmto menom. Prvá manželka imperátora Hilogabalusa bola Paulína, rímska dáma, ktorá sa vydala za Saturniusa, generála v Sýrii v čase imperátora Tiberiusa, tiež nosila toto meno. Takto sa nazývala aj sestra imperátora Adriana, manželka Júliusa Servianusa. Manželka imperátora Maximu, tiež bola Paulina, ba je tu aj sv. Paulina, ktorá v IV. st. zakladá veľký počet kláštorov v Betleheme... U nás meno Paulína  bolo skôr v minulosti bežne zaužívané. Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Paula, Paulínka.