Žofia

Meno Žofia má grécky pôvod a jeho význam je "múdrosť". S jeho nositeľkami sa v Srbsku stretávame ojedinele.