Rudolf

Meno Rudolf má germánsky pôvod a v preklade znamená "slávny vlk". Nositeľov tohto v súčasnosti menej zaužívaného mena oslovujeme prevažne Rudko, Rudo, Rudino.