Mileva

Miléva je staršie ženské meno pôvodom zo Srbska a Chorvátska. Vyskytuje sa ojedinele.