Internet portal Slovaka sa „Donje zemlje“

Projekat ima za cilj da obezbedi trajno održavanje i razvijanje dinamičnog, interesantnog i modernog internet portala kulture Slovaka u Srbiji.

Sa ciljem da se da sistematski pregled slovačke vojvođanske kulture, posredstvom internet portala, izradili smo posebnu kategorizaciju čiji je cilj da:

  • populariše kulturu u zemlji, jača kulturni identitet i informiše javnost o kulturi i kulturnom nasleđu vojvođanskih Slovaka,
  • prezentuje i propagira kulturu vojvođanskih Slovaka u inostranstvu,
  • stvara interaktivnu sredinu, koja će da omogućava razmenu stavova i iskustava stručnjaka iz oblasti kreativnosti.

Primenljivost

Svi objavljeni materijali moraju da sadrže samo objektivne, tačne i proverene informacije iz pouzdanih izvora.

Objavljeni materijali moraju da sadrže prateće informacije (informacije o poreklu, istoriji, bibliografiji i sl.), koje bi trebale da budu formulisane u skladu sa muđunarodnim standardima.

Dizajn korisničkih interface web stranica mora da bude pregledan, originalan, prijemčiv i mora da sadrži intuitivnu i praktičnu navigaciju, koja će da omogući jednostavno traženje konkretnih informacija.

WEB – stranica bi trebala da pruža efikasan način traženja podataka pomoću ključnih reči.

Aktuelnost

Stranica mora da se održava, obogaćuje novim prilozima a mora da postoji i stalan nadzor nad starijim objavljenim tekstovima.

Interaktivnost

Korisnicima WEB – stranice treba pružiti interaktivnu, kreativnu internetsku sredinu sa širokim forumom i mogućnošću objavljivanja komentara i prijavljivanja na biltensku poštu Zavoda.

Komunikacijske službe moraju da budu pod nadzorom, čime će se ispoštovati pravilo da materija, koji objavljuju korisnici, treba da bude u skladu sa Uslovima korišćenja WEB – stranice.

Multilingvalnost

Sve važne informacije na WEB-stranici moraju da budu objavljene na slovačkom, srpskom i engleskom jeziku.

Osnovna podela slovačke vojvođanske kulture.

Ovde se radi o podeli koja, dalje, sadrži potkategorije, koje se formiraju u skladu sa konkretnim stanjem u određenom segmentu kulture.

Potkategorije se, takođe, raščlanjuju na dalje podgrupe, koje se, često, prožimaju sa drugim oblastim što proističe iz praktičnog stanja.

U svakoj oblasti se objavljuju originalno izrađeni standardizovani tekstovi, koje, prema potrebi, prate zvučni, video, likovni ili drugi prilozi.

Razvoj sadržaja portala tokom 2010. goidne

Sadržaj portala u 2010. godini obogaćen je novom celinom (banerom) pod nazivom Vesti iz Slovačke, što omogućava da se naša javnost informiše i o kulturnim događanjima u Slovačkoj. Nastao je kao rezultat saradnje ZKVS sa Slovačkom novinskom agencijom SITA. Sa sličnim ciljem formiran je i baner Slovačka – kulturni profil koji posetioca spaja sa istoimenom stranicom Ministarstva kulture Slovačke Republike i omogućava mu da se upozna sa kulturom Slovačke, njenim kulturnim nasleđem, međunarodnim kulturnim razmenama, turizmom i osnovama kulturne politike i menadžmenta.

Formirani su i novi baneri nazvani Slovaci u Mađarskoj i Slovaci u Rumuniji. Sadrže uvek aktuelne vesti iz oblasti kulture Slovaka koji žive u Mađarskoj i Rumuniji, kao i priloge o životu i kulturi Slovaka na tim teritorijama. U saradnji sa redakcijom novina (Ľudové noviny) ZKVS na portalu objavljuje sveže vesti iz kulture Slovaka u Mađarskoj, pre svega one koje se odnose na zajedničkie aktivnosti Slovaka sa Donje zemlje.

Sa ciljem da se podrži i olakša komunikacija između institucija i udruženja koja se bave slovačkom kulturom formirali smo baner pod nazivom Adresar kulture u kojem se nalaze adrese i kontakti gotovo svih subjekata u kulturi. A za one koji su zainteresovani samo za povlačenje vesti iz pojedinih oblasti kulture a da pri tome ne moraju svakodnevno da posećuju sajt, u 2010. godini smo oformili i RSS, koji spada među najviše korišćene veb feet formate.

Nova rubrika na portalu jeste i Ad libitum, segment na kojem objavljujemo najnovije muzičke i audio-snimke iz produkcije Slovaka iz Vojvodine. Snimci su podeljeni u pet celina: narodna, crkvena, ozbiljna i popularna muzika i pesme za decu. Ovaj deo portala se pokazao kao vrlo interesantan i privlačan, naročito za mladu slovačku populaciju, ali i za ostale ljubitelje muzike. O tome govore i statistički podaci na osnovu kojih saznajemo da se posle uvođenja rubrike Ad libitum broj posetilaca dnevno povećao skoro za 100.

Da bi smo povećali vidljivost rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, u okviru projekta smo oformili i rubriku Edukacije u kojoj se nalaze PowerPoint prezentacije sa raznih seminara i radionica, koje priređujemo u okviru programa za usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti (Dokumentaciona jedinica ZKVS). Isto tako kao rezultat projekta Desilo se na današnji dan u samostalnom baneru objavljujemo kratke video-priloge o stvaralaštvu mladih alternativnih umetnika iz redova vojvođanskih Slovaka.

Osim navedenih, na portalu u 2010. godini pojavili su se i baneri koji su upozoravali na aktuelne kulturne programe, ali i na ostale aktivnosti čiji sadržaj se odnosio na ovdašnje Slovake. U tom smislu informisali smo o Slovačkim narodnim svečanostima, o Festivalu Zlatý kľúč 2010 (Zlatni ključ), o izborima u Slovačkoj, upisu pripadnika nacionalnih manjina u posebne biračke spiskove i o izborima u savete nacionalnih manjina u Srbiji. Ovi baneri su posle završetka navedenih akcija odstranjeni sa sajta.

U 2010. godini startovao je i engleski deo sajta. Pored toga postojeće rubrike se stalno aktualizuju, šire i obogaćuju novim svežim sadržajima i informacijama.

Ovde spadaju:

Vesti sa svih kulturnih manifestacija,

Kalendar događaja koji omogućuje da se pregledno i sistematski predstave sve kulturne manifestacije Slovaka i da se obezbedi bolja koordinacija, pa i funkcionisanje celovitog kulturnog sistema,

Konkursi, rubrika koja informiše o aktuelnim domaćim i inostranim konkursima u oblasti kulture,

Imendan ima, rubrika iz koje saznajemo, ko danas ima imendan i značenje, odnosno poreklo imena,

Forum služi za komunikaciju posetilaca portala i za razmenu iskustava i stavova u raznim segmentima kulture,

Iz mog ugla, rubrika u kojoj objavljujemo recenzije, priloge, eseje kulturnih radnika kada se odnose na neku oblast kulture a prezentovani su na raznim konferencijama, kursevima, seminarima i sl.

Istovremeno se trudimo da osavremenimo i tzv. statični deo portala. Ovde spada segment posvećen ZKVS kao vrhunskoj kulturnoj ustanovi Slovaka u Vojvodini (planovi i programi Zavoda, organizaciona struktura, projekti, fotogalerija…). Na taj način delatnost Zavoda postaje vidljiva i dostupna široj javnosti, otvorena za nove ideje i saradnju sa ostalim kulturnim ustanovama, udruženjima i pojedincima. Drugi segment statičnog dela portala posvećen je kompletnoj slojevitoj kulturi vojvođanskih Slovaka u svim njenim delovima i nivoima, sa svim specifičnostima svakog lokaliteta u kojem žive vojvođanski Slovaci, i svim javnim, privatnim i drugim interesnim udruženjima koja u svojim programima razvijaju delatnost čuvanja, unapređivanja i razvijanja kulture ovdašnjih Slovaka.

Statistički podaci

Od 1. januara do 31. novembra 2010. godine sajt slovackizavod.org.rs imao je ukupno 58566 poseta. Broj poseta na mesečnom nivou pokazuje tedenciju stalnog porasta od objavljivanja sajta, oktobra 2009. godine.

Vrednosti

Aktuelnost

Svakodnevno ažurirane vesti, kalendar dešavanja i konkursi sajt Slovačkog zavoda čine aktuelnom i korisnom internet destinacijom. Pored toga, on svakoga dana podseća na aktuelne godišnjice, jubileje i imendane.

Relevantnost

Nastojimo da informišemo, edukujemo i zabavimo korisnike sajta pružajući im originalne članke, najave, edukativan materijal i multimedijalni sadržaj – video i audio zapise i PowerPoint prezentacije.

Korisnici mogu preuzeti sa sajta brojne dokumente informativnog i edukativnog karaktera (tekstualne dokumente i PowerPoint prezentacije). Od 1. avgusta do 31. novembra 2010. godine preuzet je 681 dokument (Power Point prezentacija, PDF i Word dokumenata).

Radi lakšeg pronalaženja tražene informacije, od 2010. godine vesti se objavljuju u zasebnim kategorijama: vesti iz Srbije, Mađarske, Rumunije i vesti iz Slovačke.

Osim vesti, jedan od najposećenijih delova sajta u 2010. godini jeste kulturna mapa sa člancima koji su zabeležili ukupno 2748 pregleda u novembru 2010. godine.

Pristupačnost

Registrovani korisnici sajta mogu objavljivati svoje komentare na sajtu i učestvovati u diskusijama na našem forumu. Do 31. novembra 2010. godine slovackizavod.org.rs imao je ukupno 150 registrovanih korisnika.

Kako ćemo postati bliži svojim posetiocima

Lista slanja

Prijavljivanjem na listu slanja elektronske pošte, korisnici našeg sajta mogu uvek, na jednostavan način i pravovremeno biti obavešteni o značajnim kulturnim dešavanjima i novostima iz Zavoda primajući obaveštenja direktno na svoju e-mail adresu.

RSS

Brz pregled najnovijih novosti na sajtu omogućen je prijavljivanjem na RSS fidove odabranih sadržaja: vesti, vesti Slovaka iz Donje zemlje, vesti Slovaka iz Srbije, vesti Slovaka iz Mađarske, vesti Slovaka iz Rumunije, kalendara, konkursa i članaka pod nazivom Iz mog ugla.

Facebook

Korisnici digitalnih medija mogu posetiti i Facebook profil Zavoda i postati naši prijatelji.