Elektronska baza podataka kulture vojvođanskih Slovaka

Projekat ima za cilj da obrazuje i razvija vlastitu bazu podataka, uspostavlja saradnju i uključuje se u mreže međunarodnih informacionih sistema.

U mogućnostima koje donosi informatičko društvo i ZKVS je prepoznao svoju šansu i stoga sistematizovanjem i digitalizovanjem kulturnog nasleđa vojvođanskih Slovaka u Srbiji teži da realizuje:

mapiranje – koje bi obuhvatilo identifikaciju brojnih artefakata koji pripadaju kulturnom nasleđu vojvođanskih Slovaka, zatim njihovu adekvatnu obradu i zaštitu;

afirmaciju – koja podrazumeva upotrebu ovog nasleđa putem virtuelnih formi u naučne, istraživačke i promotivne svrhe u najširim okvirima.

Predmet mapiranja i afirmacije je…

U skladu sa Statutom ZKVS Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona jedinica obrazuje elektronsku arhivu i bazu podataka o ustanovama kulture i umetnosti, o kulturnim manifestacijama, festivalima, smotrama i memorijalima, kulturno-umetničkim društvima i udruženjima, nagradama, biografskim i bibliografskim podacima eminentnih stručnjaka u pojedinim oblastima kulture i umetnosti; izdavačkim kućama i bibliotekama; snimanju, distribuciji, prikazivanju i prenosu umetničkih i dokumentarnih filmova na video kasete; profesionalnim i amaterskim pozorištima; muzičkim ansamblima i orkestrima; galerijama, likovnom stvaralaštvu i likovnim izložbama; umetničkim kolonijama; nepokretnim kulturnim dobrima i njihovoj zaštiti; arhivima i muzejima; i međunarodnoj saradnji u oblasti kulture i umetnosti.

U tom cilju je ZKVS u 2009. godini započeo rad na dvoma uzajamno povezanim projektima – portalu kulture vojvođanskih Slovaka i elektronskoj bazi podataka o njihovoj kulturi. Izgradnjom elektronske baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka činimo dostupnim i primenljivim kulturno nasleđe, te na taj način omogućujemo:

– neposredniji i lakši način pristupa celokupnoj kulturnoj infrastrukturi, što je samo po sebi osnova za bolje razumevanje, povećano interesovanje i za samoedukaciju

– da elektronska baza podataka zbog svoje iscrpnosti i naučne relevantnosti predstavlja izuzetnu pomoć u nastavnom procesu na svim nivoima obrazovanja na slovačkom jeziku

– da elektronska baza podataka postane izvor informacija za istraživačku delatnost u kulturi u svim svojim segmentima, dok su audio, video i foto formati pogodni za ilustraciju potencijalnih istraživačkih delatnosti

– da sveobuhvatna baza bude osnova celokupnog kulturnog sistema vojvođanskih Slovaka i kao takva predstavlja temelj kreiranja razvojnih projekata i izgradnju kulturne politike zasnovane na činjenicama.

Formiranje baza podataka (asocijativnih, hijerarhijskih, tipologizacijskih…) vrši se prema priznatim međunarodnim standardima a sistematizacija podataka unutar njih proizilazi iz krajnje namene zbog koje se baze podataka i formiraju.