Dogodilo se na današnji dan

Projekat dokumentarna radijska produkcija po modelu „Dogodilo se na današnji dan – kulturna baština i kultura Slovaka u Vojvodini“

Realizator: Novosadska novinarska škola

Vreme realizacije: 4 meseca

Ciljna grupa: 10 mladih (novinara ili studenata zaiteresovanih za novinarstvo)

Ishodište: 26 radijska paketa po modelu umetničke radijske forme

 

Aktivnosti:

a)trening

b)produkcija

c)evaluacija

 

a) Trening

Interaktivna predavanja:

1)kultura Slovaka u Vojvodini (muzička, likovna, dramska, književna)

2)kulturna baština Slovaka u Vojvodini

3)umetnička radijska forma (dokumentarni radijski paket)

4)sinopsis

5)žanrovi: radijski dokumentarni paket/reportaža – topla ljudska priča iz svakodnevnog života

 

b) Produkcija 26 paketa do 5 minuta:

Mentorski rad po grupama:

Mentor za sadržaj

Mentor za produkciju

 

1)odabir teme

2)istraživanje teme

3)pisanje sinopsisa

4)snimanje na terenu

5)predmontaža

6)montaža

 

Produkcija predviđa potpuri sedmičnih događaja iz prošlosti odabranih po modelu „Dogodilo se na današnji dan – kulturna baština i kultura Slovaka u Vojvodini“.

Za razliku od uobičajene produkcije «Dogodilo se na današnji dan» ova podrazumeva i arhivske snimke (fonoteka RTV Vojvodine), kao i izjave/intervjue predstavnika kulturne scene Slovaka čime bi se afirmisala kulturna baštin slovačke zajednice a istovremeno i stvarala audio arhiva i datoteka savremenika koji igraju značajnu ulogu u kulturi vojvođanskih Slovaka.

Valja istaći da ovakva emisija ne postoji u medijima slovačke zajednice kao sistematično istraživanje u oblasti sadržaja i forme.

Radijska forma je, u ovom slučaju i sa mogućnostima kojima za sada zajednica raspolaže, komunikabilnija i aplikabilnija od televizijske jer je pogodna za višestruko emitovanje u lokalnim radijskim stanicama na slovačkom jeziku koji je znatno više nego TV kanala, a istovremeno pogodna i za sajt prezentaciju/je.

Sav nemontirani terenski materijal će biti dat na raspolaganje Zavodu za kulturu Slovaka kao audio arhiva za dalja istraživanja.

 

d) Evaluacija

Pregedanje gotovih reportaža sa predstavnicima NNŠ, Zavoda za kulturu Slovaka, autora, mentora i članova nacionalnog saveta.