Specifičnosti Bačkog Petrovca

Báčsky Petrovec je historickým, kultúrnym a vzdelávacím centrom vojvodinských Slovákov, o čom svedčí rad vzdelávacích a kultúrnych ustanovizní, ktoré v ňom sídlia už dlhé desaťročia, ba aj storočia. Žilo a pôsobilo tu veľa významných osobností rôznych kultúrnych a umeleckých zameraní, ktorí zanechali hlboké stopy v kultúre tunajších Slovákov a tak je to aj v súčasnosti.

K najvýznamnejším ustanovizniam, ktoré dnes pôsobia v Báčskom Petrovci patria Knižnica Štefana Homolu, Gymnázium Jána Kolára, Matica slovenská v SrbskuNárodné múzeumGaléria Zuzky MedveďovejSlovenské vydavateľské centrum, Kníhtlačiareň Kultúra, Slovenské vojvodinské divadloGaléria Karola Miloslava Lehotského, Ochotnícke divadlo VHV a pôsobia tu aj rozličné kultúrno-umelecké spolky ako aj mnohé iné združenia a organizácie. Už vyše deväťdesiat rokov sa tu usporadúvajú Slovenské národné slávnosti, medzinárodný divadelný festival Petrovské divadelné dni, stretnutia umelcov z oblasti vážnej hudby Jarné nôty, obecné hudobno-tanečné prehliadky, ako aj iné miestne kultúrne podujatia ako Deň PetrovcaDni chmeľu a pivaFestival Spievajže si, spievaj.

Foto: Igor Bovdiš

V Báčskom Petrovci sa narodili alebo tu žili a žijú mnohí významní básnici, spisovatelia, umelci a iní poprední kultúrni dejatelia, ktorí svojou činnosťou presahujú miestne horizonty. Sú to biskupi, kňazi, učitelia a doboví intelektuáli: Štefan Homola,Jozef Viktor Rohoň, Gustáv Maršal Petrovský, Benjamín Reis ml., Karol Miloslav Lehotský st., učitelia Greisingerovci, učitelia Kellenbergerovci, Ján Grúnik, Andrej Labáth, Andrej Sirácky, Michal Topoľský, Andrej Mráz, Karol Šiška, Andrej Vrbacký, Ján Stehlo, Juraj Mrva, biskup Samuel Štarke, biskup Juraj Struhárik, biskup Samuel Vrbovský, Ján Garaj, Július Kubáni, historici Ján KvačalaJán SiráckySamuel Čelovský, básnici a spisovatelia Ján Čajak st., Ján Čajak ml., Juraj Mučaji, Paľo Bohuš, Juraj Tušiak, Ján LabáthAndrej Ferko, Pavel Čáni, Miroslav Krivák, Ján Kopčok, Pavel MučajiViera Benková, Zoroslav Spevák Jesenský, Tomáš Čelovský a iní, špičková jazykovedkyňa Mária Myjavcová, maliari K. M. LehotskýZuzka MedveďováIvan KrižanMichal KiráľPavel Čáni, divadelní režiséri Ľuboslav Majera, Ján Makan, hudobníci Juraj Ferík st.Kvetoslava Benková a mnohí iní. 


Dielo týchto osobností hlboko ovplyvnilo kultúrne dejiny a súčasnosť tunajších Slovákov. Svedčí o tom rad hmotných aj nehmotných artefaktov, ktoré sú prítomné pri každom stretnutí s kultúrou tejto komunity. Z objektívnych dôvodov nie je možné opísať podrobne a do hĺbky všetky aspekty tohto kultúrneho rozmachu, preto tento príspevok prináša iba zlomok z toho, čo v skutočnosti petrovská kultúra a jej osobnosti dosiahli a čo znamenajú pre kultúru tunajších Slovákov.

Foto: Igor Bovdiš