Bački Petrovac

STRED SLOVENSKÉHO VOJVODINSKÉHO SVETA

Báčsky Petrovec sa nachádza v južnej časti Báčky. Od Nového Sadu je vzdialený 24 km. Rozprestiera sa na ploche 88 km2. Nachádza sa na zemepisnej šírke 45° 21‘ 51” a zemepisnej dĺžke 19° 36‘ 05“, nadmorská výška je 85 m n. m.

Báčsky Petrovec je súčasne sídlom rovnomennej obce. Báčskopetrovská obec je rozlohou najmenšou obcou v Báčke a patria k nej tri dediny – Hložany, Kulpín a Maglić. Napriek tomu je to jediná obec v Srbsku s väčšinovým slovenským obyvateľstvom, keďže Slováci tvoria 66% z celkového počtu obyvateľov.

Foto: Anna Snidová

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2002 žilo v Báčskom Petrovci 6727 obyvateľov. Je to menej ako pri sčítaní v roku 1991, keď tu bolo 7229 obyvateľov. Väčšinu obyvateľov Báčskeho Petrovca tvoria Slováci – 82,4 %, čiže 5549 osôb. Za Slovákmi nasledujú Srbi, oveľa menej je Chorvátov, Maďarov, Čiernohorcov, Rómov, Rusínov a iných. Väčšina obyvateľov Báčskeho Petrovca sa hlási k evanjelickej a. v. cirkvi, tiež baptistickej cirkvi a iným cirkvám.

Podľa najnovších údajov o počte Slovákov v jednotlivých prostrediach v Srbsku, ktoré poskytol na základe sčítania obyvateľstva v roku 2012 Štatistický ústav Republiky Srbsko, v Báčskom Petrovci žije spolu 6155 obyvateľov, z čoho je 610 Srbov a 4982 Slovákov.