Správa odbornej poroty hodnotiacej výkon tanečných skupín na 50. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch