Správa odbornej poroty 28. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 X Ď