Elektronická databáza kultúry vojvodinských Slovákov

27. septembra 2010
Dňa 20. 09. 2010 ÚKVS odprezentoval prvú Elektronickú databázu kultúry vojvodinských Slovákov, ktorá umožní systematicky a v súlade s medzinárodnými štandardmi, uschovávať digitalizované materiály.

Milina Sklabinská