Tretia fáza projektu Portréty slovenských kultúrnych dejateľov zo Srbska

Tretiu fázu projektu, ktorého výstupom sú namaľované portréty osobností z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry, ÚKVS realizuje v roku 2013. Projekt podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Názov projektu: Portréty slovenských kultúrnych dejateľov zo Srbska

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Stručný popis: Projektom chceme doplniť kolekciu portrétov, ktorá doposiaľ počíta 6 obrazov autorov Pavla Popa a Pavla Čániho zhotovených v roku 2011 a 2012. Projekt rozumie maľbu umeleckých diel, ktoré znázorňujú portréty historických osobností zo sveta kultúry vojvodinských Slovákov. Zrealizovaný projekt bude podporou slovenského súčasného umenia v Srbsku a tiež aj aktívne pôsobiackých špičkových portretistov z radov vojvodinských Slovákov. Projekt bude mať prínos i v oblasti prezentácie kultúrnych dejín Slovákov v Srbsku a to prostredníctvom výstav portrétov historicky významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry.

Cieľ projektu: Cieľom tohto umeleckého oživenia osobností z kultúrnej minulosti vojvodinských Slovákov, je prispieť tak k väčšej propagácii slovenskej vojvodinskej kultúry v Srbsku, na Slovensku a v zahraničí, ako aj podnietiť súčasnú výtvarnú tvorbu akademických maliarov z radov vojvodinských Slovákov. Bežného roku to budú dvaja umelci: akademický maliar a portretista Pavel Pop (1948) a výtvarník, grafik a portretista Pavel Čáni (1953), popredné osobnosti v oblasti súčasného umenia vojvodinských Slovákov.

Realizácia: august – december 2013

Výstupy: Zhotovené portréty osobností z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry

Projekt podporil: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí