Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia štetcom Pavla Čániho

V roku 2012 ÚKVS realizuje druhú fázu projektu, ktorého výstupom sú namaľované portréty osobností z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. Projekt podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Názov projektu: Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia štetcom Pavla Čániho

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Stručný popis: Projekt rozumie tvorbu nových umeleckých diel akademického maliara Pavla Čániho, ktoré znázorňujú portréty historických osobností zo sveta kultúry vojvodinských Slovákov. Grafik a maliar Pavel Čáni, známy umelec nie len vo vojvodinskom ale aj celoslovenskom kontexte vizuálneho umenia je aj majstrom v umeleckom stvárňovaní portrétov. Patrí medzi najznámejších slovenských vojvodinských portretistvov v súčasnosti. Jeho zapájanie do projektu na jednej strane podporuje súčasné umenie Slovákov žijúcich v Srbsku a na strane druhej prispieva k dotváraniu kolekcie portrétov osobností vojvodinských Slovákov, ktorá sa začala formovať v roku 2011 tiež za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je podporiť národné povedomie, kultúrnu identitu a umenie Slovákov žijúcich v Srbsku, ako i rozvoj vzťahov s materskou krajinou prostredníctvom výstav, ktoré sa ako výstup projektu zrealizujú na Slovensku a v Srbsku. Projektom sa prispeje k väčšej propagácii slovenskej vojvodinskej kultúry v Srbsku, na Slovensku a v zahraničí, ale aj podnieti výtvarnú tvorbu súčasných akademických maliarov z radov vojvodinských Slovákov. Cieľovou skupinou sú vojvodinskí Slováci, umelci a milovníci výtvarného umenia. Nepriamou cieľovou skupinou je i odborná a širšia verejnosť Srbska a Slovenska, ktorá prejavuje záujem o kultúru a kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov.

Realizácia: júl – december 2012

Výstupy: Zhotovené portréty osobností z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry

Projekt podporil: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí