Výtvarné podujatia: Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

Názov podujatia:

Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

Dátum konania:

november – december

Miesto konania:

Báčsky Petrovec

Stručný obsah:

Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku bolo založené roku 1991 a patrí medzi najvýznamnejšie výtvarné podujatia vojvodinských Slovákov. Zoskupuje iba akademicky vzdelaných slovenských maliarov, grafikov a sochárov – členov profesionálnych združení výtvarníkov Vojvodiny a Srbska. Je to vlastne prehliadka aktuálnej výtvarnej tvorby slovenských výtvarníkov v Srbsku.

Na Bienále sa udeľujú dve ceny: Cena K. M. Lehotského za najlepšiu samostatnú výstavu v dvojročnom období a Cena Cyrila Kutlíka za životné dielo.

Pri tejto príležitosti sa pravidelne organizuje aj výtvarnícke snemovanie na aktuálne témy slovenského výtvarníctva v Srbsku.

Organizátor podujatia:

Galéria Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec