Podujatia v Kovačici

Detská svadba

Organizovanie detskej svadby je v Kovačici starodávnym zvykom. Deti hrou na svadbu spríjemňovali nedeľné poobedia starším ľuďom, ktorí v lete sedávali pred domami. Podujatie sa spravidla koná v poslednú nedeľu letných prázdnin a na svadbu sa pozývajú aj hostia z iných slovenských osád v tradičnej forme – priamo ústne prostredníctvom družbov.V ten deň sa v dvojhodinovom programe v centre Kovačice prezentujú obyčaje, ktoré nasledujú po sobášnom obrade: privádzanie nevesty, hádzanie metly, podávanie medu, „vítajkanie“, delenie balíkov, príchod s ratolesťou, tanec s mladuchou, káčerov tanec a tanec s metlou, ako aj mnohé svadobné vinše (obradové a žartovné vinše, vinše starejšieho a starejšieho „oddávača“, družbov, družíc a iné), piesne a tance. Všetko je spestrené ľudovým krojom a tradičnými svadobnými jedlami.

Divadelné dni Tomáša Hriešika-Máška

Toto divadelné podujatie vzniklo koncom januára 1994, keď sa v Kovačici po prvý raz organizovali divadelné dni Tomáša Hriešika-Máška, ktoré sa stali tradičnými a organizátori ich usporiadajú aj dodnes.

Divadelné dni sú venované spomienke na kovačického režiséra, herca a kultúrneho dejateľa Tomáša Hriešika-Máška (1956 – 1993). Na nich vystupujú divadelníci troch scén Divadla VHV (Báčsky Petrovec, Stará Pazova a Kovačica), a Padinčania alebo Vojlovičania.

Organizátormi podujatia sú Dom kultúry 3. októbra v Kovačici a Divadlo VHV scény, ktorá pôsobí pri kovačickom Dome kultúry.

Jarmok umenia / Etno jarmok a tordiáda

Koná sa v októbri, v prvý ústredný víkend osláv podujatia Kovačický október.

Jeho zámerom je prezentácia ručných prác, typických pre každé prostredie, potom koláčov, tort, tradičných jedál, umeleckých predmetov a iného.

V rámci neho si možno pozrieť rôzne kultúrne obsahy, otvárací program v podobe krátkeho umeleckého programu a gastronomické obsahy.

Organizátor tohto podujatia je Ženský spolok v Kovačici.

Kovačická mozaika

Kovačická mozaika vznikla v roku 2007, od kedy sa usporadúva každoročne v marci, prípadne v apríli.

Jej zámerom je podnietiť mladých ľudí k literárnej a výtvarnej tvorbe. Na literárnom súbehu hodnotia práce v slovenčine, srbčine, maďarčine a rumunčine. Od roku 2009, okrem literárneho realizujú aj výtvarný súbeh, ktorý zoskupuje tiež mladých výtvarných umelcov, a zvláštne miesto patrí počítačovej časti s prezentáciami v power point programe.

Na tomto podujatí sa koná slávnostné udeľovanie cien najlepším, krátkym primeraným programom , v rámci ktorého sú prečítané aj odmenené práce.

Organizátorom podujatia je Obecná knižnica v Kovačici.

Kovačický október

Kovačický október je kultúrne podujatie, ktoré organizuje Miestne spoločenstvo v Kovačici každoročne počas celého októbra. Symbolicky sa začína pietnou slávnosťou pri pomníku padlým bojovníkom v strede Kovačice, kde si občania pripomínajú 3. október 1945, keď bola osada oslobodená spod fašistickej nadvlády.

Prvý októbrový víkend má spravidla najbohatší a najpestrejší program.

Ústredným bodom je kolektívna výstava obrazov kovačických insitných maliarov, ktorá sa tradične realizuje od roku 1952. Táto výstava má názov Kovačický október a podľa nej aj celé podujatie dostalo pomenovanie.

Dom kultúry pravidelne uskutočňuje koncert súboru V šírom poli hruška pod názvom Ochotníci svojmu mestu. Okrem toho sa organizujú aj iné koncerty, festivaly, divadelné predstavenia, folklórne programy, literárne večierky, premiéry kníh, výstavy, semináre, športové a iné súťaže.

Do pestrého programu prispievajú aj členky Ženského spolku bohatou výstavou ženských ručných prác a starodávnych koláčov.

Kovačický október / Kovačický salón

Toto podujatie vzniklo v roku 1952 pri príležitosti osláv 150. výročia založenia Kovačice, keď bola usporiadaná prvá výstava obrazov kovačických insitných umelcov.

Dátum konania podujatia je október, spravidla prvý víkend v októbri – presnejšie prvú októbrovú sobotu.

Zámer podujatia je prezentovanie celoročnej činnosti členov Galérie insitného umenia v Kovačici.

Organizátorom tohto podujatia, ktoré má výstavno-predajný charakter je Galéria insitného umenia v Kovačici.

Nové hlasy

Vznik festivalu datuje do roku 1992. Festival sa konal do roku 2006 a po troch rokoch sa znovu uskutočnil, potom zanikol. Dnes sa tento festival koná pod názvom Poklady našej klenotnice.

Dátum konania je striedavý, spravidla je to október.

Zámerom festivalu je zachovanie a zveľaďovanie pôvodných slovenských ľudových piesní, ako i výber predstaviteľov Kovačice na festivale Stretnutie v pivnickom poli.

Toto podujatie je predchodcom podujatia Poklady našej klenotnice. Na tomto festivale si hlasy vyskúšali sóloví speváci, ktorí sa obecenstvu predstavili so slovenskými ľudovými piesňami. Na základe hodnotenia odbornej poroty speváci, ktorí obsadili prvé a druhé miesto predstavovali Kovačicu na tradičnom festivale V pivnickom poli.

Organizátorom festivalu je Dom kultúry 3. októbra v Kovačici.

Festival má súťažný charakter. Je lokálneho rázu.

Ochotníci svojmu mestu

Nevie sa presný dátum, kedy vzniklo toto kovačické podujatie. Bol to najprv celovečerný program, v rámci ktorého ochotníci SKUS V šírom poli hruška zaznamenali oslavu podujatia Kovačický október. Neskôr ten celovečerný program pomenovali týmto názvom.

Toto podujatie sa usporiada každoročne v októbri, spravidla koncom októbra, v rámci osláv podujatia Kovačický október.

Jeho zámerom je zbieranie, uchovávanie a rozvíjanie pôvodnej slovenskej ľudovej tvorby a prezentovanie celoročnej činnosti súborov hudby, spevu a tancov.

Vystupujú tu hudobno-folklórne telesá: mužské spevácke skupiny Rovina a Bohémi, dievčenská spevácka skupina Sláviky, folklórny súbor Rozmarín, ľudový orchester Rosička a sólisti. Všetky spomenuté súbory pôsobia pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.

Organizátormi tohto podujatia lokálneho a revuálneho charakteru sú Dom kultúry 3. októbra v Kovačici a SKUS V šírom poli hruška.

Poklady našej klenotnice

Toto podujatie sa prvýkrát uskutočnilo roku 1991 na iniciatívu hudobníka Pavla Tomáša st.

Dátum konania je striedavý, ale v posledných rokoch realizovaný bol v októbri. Niekedy ho organizátori realizujú v rámci programu Ochotníci svojmu mestu, inokedy však samostatne ako celovečerný festival.

Zámer festivalu je výber dvoch najlepších spevákov, ktorí predstavujú Kovačicu na celomenšinovom festivale ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli.

Ideoví tvorcovia festivalu určili, že na tomto podujatí budú vystupovať už afirmovaní sóloví speváci staršej generácie z Kovačice. Festival sa konal len niekoľko rokov. Po sedemnástich rokoch (roku 2008) podujatie Poklady našej klenotnice znovu bolo realizované, tentokrát na iniciatívu Pavla Ďuriša (vtedy umeleckého vedúceho hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška), keď sa tu zúčastnilo 10 afirmovaných spevákov (ktorí majú aj nahrávky v RTVNS). Tento festival jestvuje aj dnes v trochu pozmenenej podobe. Dnes je to výberový festival, na ktorom vystupujú mladí, neafirmovaní sólisti vo veku nad 15 rokov, z ktorých dvaja najlepší predstavujú Kovačicu na festivale v Pivnici.

Organizátorom festivalu je Dom kultúry 3. októbra v Kovačici.

Rozspievané klenoty

Detský festival slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty, na ktorom slovenské ľudové piesne spievajú žiaci základných škôl, sa koná od roku 1992 a časom sa z lokálneho rázu vypracoval na festival s účasťou detí z celej Vojvodiny, ba aj zo zahraničia. Prvý festival sa uskutočnil z iniciatívy učiteľa hudobnej kultúry na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a jedného z vedúcich v súbore V šírom poli hruška Pavla Nemčeka.

Spočiatku mal festival iba lokálny ráz, potom banátsky, celovojvodinský a od roku 1999 prerástol na medzinárodný. Vystupujú na ňom aj sólisti zo slovenských osád v Rumunsku, Maďarsku a Chorvátsku. Títo sólisti však zatiaľ nesúťažia o titul najlepšieho, ale vystupujú len ako hostia, v revuálnej časti.

Na festival Rozspievané klenoty prichádzajú prevažne víťazi detských festivalov, ktoré sa konajú v jednotlivých osadách. Tak aj v Kovačici festivalu Rozspievané klenoty predchádza rovnomenné podujatie lokálneho rázu, na ktorom súťažia iba Kovačičania. Výberový koncert, z ktorého speváci ľudových piesní postupujú na Stretnutie v pivnickom poli sa v tomto prostredí koná od roku 1992 pod názvom Nové hlasy.

Dátum konania tohto festivalu je október. Festival pozostáva z dvoch častí. V prvej časti súťažia sólisti z Kovačice a v druhej časti účinkujú sólisti, čiže predstavitelia všetkých slovenských osád vo Vojvodine. Jeho zámerom je motivácia pre nové spevácke talenty. Slovenské ľudové piesne tu spievajú speváci vo veku do 15 rokov.

Organizátormi festivalu Rozspievané klenoty sú ZŠ mladých pokolení v Kovačici, Dom kultúry 3. októbra v Kovačici a slovenský ľudový orchester Rosička.

Štefanský koncert

Začiatky Štefanského koncertu datujú v roku 2000. Koná sa každoročne, 26. decembra na Sv. Štefana.

Jeho zámerom je oslava narodenia Ježiša Krista piesňami.

Na tomto podujatí vystupujú všetky spevácke telesá pôsobiace pri SEAVC zboru v Kovačici. Na tomto podujatí často vystupujú aj hostia, teda spevácke telesá pôsobiace pri DK v Kovačici.

Organizátorom Štefanského koncertu je Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v Kovačici.