Dožinkové slávnosti

Každoročne v posledný júlový víkend – pri príležitosti ukončenia žatvy – sa vo Vojlovici konajú Dožinkové slávnosti. Vďaka každoročnej úspešnej organizácii, bohatému programu a veľkej návštevnosti sa Dožinky stávajú osobitným symbolom tohto banátskeho prostredia.

V rámci osláv sa vo vojlovickom chotári organizuje súťaž v kosení žita, na futbalovom ihrisku sa hrá turnaj v malom futbale, slovenské a maďarské výšivkárky usporadúvajú výstavu a prebieha tu aj kultúrno-umelecký program. Občas sa usporiada aj koncert modernej hudby, ale predsa len najväčší dojem z roka na rok zanecháva sobotňajší dožinkový sprievod, ktorý je vždy autentický, no pritom aj veľmi veselý a rušný. Takmer všetci občania, od tých najmenších po tých najstarších, sa v tento deň vyobliekajú do ľudových krojov, do rúk zoberú košíky, kosáky a parádne defilujú ulicami Vojlovice. Sprevádzajú ich aj ozdobené traktory, fiakre, kombajny a kone.

Večer je zábava v kultúrno-umeleckých spolkoch, kde sa koná záverečný dožinkový ples a kde sa pri ľudovej hudbe všetci spoločne bavia až do rána.


Čarom multietnického a pestrého krojovaného sprievodu sa zachováva tradícia posledného žatevného dňa v tejto malej slovenskej vojvodinskej osade.