Stretnutie v pivnickom poli

Názov podujatia:

Medzinárodný festival spevákov-sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli

Dátum konania:

Druhá polovica novembra

Miesto konania:

Pivnica

Stručný obsah:

Medzinárodný festival spevákov-sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli bol založený v roku 1966 v Pivnici. Zámerom festivalu je pestovanie, zachovávanie a zapisovanie pôvodných slovenských ľudových piesní.

Festival je súťažiaceho charakteru a na ňom účinkujú prevažne mladí speváci z prostredí v Srbsku, v ktorých žijú Slováci. Za posledné roky festival poprial medzinárodný charakter a okrem domácich spevákov na ňom účinkujú aj speváci z Rumunska, Chorvátska a Maďarska.

Význam festivalu je i ten, že sa v mnohých dedinách konajú výberové koncerty (Kysáč, B. Petrovec, Kovačica, Padina, St. Pazova, Pivnica, Jánošík…) a na základe hodnotenia, dvaja speváci majú právo účasti na stretnutí. Odmenení speváci po ukončení festivalu nahrávajú odmenené pesničky v štúdiu a za sprievodu ľudového orchestra Rádia Nový Sad. Na ten spôsob obohacujú fonotéku Novosadského rozhlasu.

Vyspelejší speváci neraz vo svojom prostredí ďalej pokračujú ako umeleckí vedúci speváckych a iných hudobných zložiek.

Zakladatelia a organizátori festivalu:

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Obec Báčska Palanka

Pravidla_Stretnutia v pivnickom poli (Schválené 30. júna 2023 na zasadnutí Výboru pre kultúru NRSNM v Jánošíku)