Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín

Názov podujatia:

Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín

Dátum konania:

nemá ustálený termín konania

Miesto konania:

Báčsky Petrovec, Stará Pazova, Kovačica

Foto: Mihal Spišjak

Stručný obsah:

Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín sa organizuje každoročne s cieľom prezentovať a konfrontovať umelecké výsledky dosiahnuté v danej divadelnej sezóne. Ide o najvýznamnejší festival ochotníckeho divadla Slovákov v Srbsku. Organizuje sa každoročne a má pokrajinský ráz.

Prvýkrát prehliadka bola zorganizovaná v Báčskom Petrovci, v Divadle VHV roku 1970 a prvé štyri ročníky spolu s detskou prehliadkou sa konali v meste vzniku. V súčasnosti má cyklický charakter, uskutočňuje sa striedavo v Báčskom Petrovci, Starej Pazove a v Kovačici, alebo podľa dohody aj v niektorom inom prostredí. Od roku 2010 prehliadka má názov Divadelný vavrín.

Organizátor festivalu:

SKUS h Janka Čmelíka zo Starej Pazovy (prípadne Divadlo VHV ak sa prehliadka koná v Petrovci a Dom kultúry 3. októbra ak sa prehliadka koná v KOvačici)

Národnostná rada slovenskej národnsotnej menšiny

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Obec Stará Pazova (resp. Obec Báčsky Petrovec alebo Obec Kovačica)

Pravidlá Predhliadky Divadelný vavrín (Schválené 27. mája 2014 na Výbore pre kultúru NRSNM a verifikované 23. júna na zasadnutí NRSNM)


Pozri aj: