Divadelný festival DIDA

Názov podujatia:

Divadelný festival DIDA (Divadelné inscenácie dolnozemských autorov)

Dátum konania:

marec – apríl

Miesto konania:

Pivnica

Foto: Ivan Hríb

Stručný obsah:

Divadelný festival DIDA sa zrodil v rámci podujatia Dni Janka Čemana roku 1995. Keď sa OD Janka Čemana podujalo organizovať tento festival, jeho prvoradým cieľom bolo obnoviť divadelnú činnosť v Pivnici, povzbudiť záujem domáceho publika a širšej verejnosti o dramatické umenie, zachovať pamiatku na Janka Čemana, pivnického rodáka a popredného slovenského vojvodinského prozaika a dramatika, ako i podnecovať tunajšiu pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu.

Časom sa k týmto zámerom pripojili aj ďalšie a náročnejšie ciele: prekonanie lokálnych rámcov a prerastanie festivalu DIDA na vojvodinské, ba aj medzinárodné podujatie.

Každý festival je poznačený aj sprievodnými akciami retrospektívneho, informačného, propagačného, výchovno-vzdelávacieho alebo iného rázu. Festival sa tradične organizuje v posledný marcový a prvý aprílový víkend.

Organizátor festivalu:

Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica