Zvyky a obyčaje

Tradícia slovenských ľudových zvykov vo Vojvodine je veľmi rozšírená a bohatá. Existujú tu zvyky a tradície, ktoré sú spoločné pre všetky slovenské lokality, no takmer všetky majú svoje špecifiká v jednotlivých prostrediach. Niektoré prostredia sa však vyznačujú zvykmi príznačnými iba pre tú jednu lokalitu.

Väčšina z týchto tradícií má korene ešte v pohanstve. S príchodom kresťanstva sa u Slovákov začínajú objavovať i nové a od starých, pohanských sa začína buď ustupovať, alebo sa vo väčšine prípadov prispôbujú novým podmienkam.

Dodržiavanie zvykov je na dedinách veľmi veľké. Sú súčasťou ľudovej duchovnej kultúry.

Našim cieľom je i na tomto portáli prezentovať a zachovať od zabudnutia naše staré zvyky a tradície, ktoré sa viažu takmer ku každému významnému sviatku, alebo obdobiu.


Zvyky a obyčaje