Tradičné remeslá

Foto: Igor Bovdiš

Foto: Igor Bovdiš

Foto: Igor Bovdiš

Foto: Igor Bovdiš

Foto: Anna Dudášová

Foto: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Foto: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Foto: Mária Ivičiaková

Foto: Mária Ivičiaková