Miroslav Demák

básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, publicista, redaktor, vydavateľ

Miroslav Demák ( 2. novembar 1948 )

Miroslav Demák sa narodil 2. novembra 1948 v Starej Pazove. V rodisku absolvoval základnú školu a gymnázium, novinárstvo vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1967-1972). Po skončení štúdia na Slovensku začal pracovať ako novinár v redakcii Hlasu ľudu. Jeho prácu prerušila vojenčina. Po nej bol niekoľko mesiacov bez zamestnania (recidáva poviedky Prechádzky celou), napokon sa však vrátil do redakcie Hlasu ľudu. Hoci uspel na súbehu Politiky a mohol odísť do tohto belehradského denníka, rozhodol sa prijať miesto výkonného redaktora Nového života, ktorý vtedy redigoval Michal Harpáň. Z Nového života prešiel (1981) do časopisu pre deti Pionieri. Ako šéfredaktor mu vrátil tradičný názov Zornička. V rokoch 1988-1993 bol riaditeľom vydavateľstva Tvorba, samostatnej zložky vtedajšieho Obzoru. V roku 1991 sa stal jedným zo štyroch zakladateľov vydavateľstva ESA v Bratislave a o štyri roky ho prevzal do vlastných rúk. Medzitým sa (1993) s rodinou presťahoval na Slovensko, kde do roku 1995 zastupoval viaceré juhoslovanské firmy. V rokoch 1996-1997 pracoval ako šéf marketingu Slovenského pedagogického nakladateľstva. V lete 1997 sa stal šéfredaktorom a jedným z majiteľov vydavateľstva Tigra, fungujúceho samostatne v rámci medzinárodného zoskupenia Novum Publishing Group, kde pôsobil do roku 2006. Odvtedy pracuje ako redaktor zahraničných vydaní vo vydavateľstve Knižné centrum (Žilina), ale neprerušil ani prácu vo vydavateľstve ESA, kde sa orientuje predovšetkým na vydávanie literatúry Slovákov žijúcich v Srbsku, v Maďarsku a v Rumunsku.

Podielal sa na obnovení činnosti Matice slovenskej v Juhoslávii. Stal jej prvým podpredsedom pre Sriem.

S Jánom Siráckym a Ondrejom Štefankom roku 1996 obnovil časopis Dolnozemský Slovák, v ktorom bol redaktorom do roku 2008 a dnes je členom jeho redakčnej rady..

V Starej Pazove založil Pazovsky kalendár, ktorý pravidelne vychádza od roku 2002.

Autor je básnických zbierok: Z otvorenej dlame (1974) a Zverokruk (spolu s poéziou Víťazoslava Hronca Medzi dvoma ohňami, 1977), výberu z poézie Prestavba Elsinoru, (2008), kníh poviedok Švédske domky (1980) a Kráľom bude ten, ktorý sa vráti (2001). Okrem kníh pre deti O troch umelcoch (1977), Trojhlavý drak Štefan (1979), Tchorí chór (1985) a Husle (1993, druhé vydanie 2008), mu vyšli tlačou dva dramatické texty pre deti a dva boli inscenované na javiskách. V novosadskom rozhlase mu bola inscenovaná hra Vyslobodenie.

Miroslav Demák zostavil dve antológie slovenskej poézie, tri antológie detskej poézie, zostavil a do srbčiny preložil antológiu slovenskej poézie od Sládkoviča až po Heviera Ja posadih telefon (1994). Zo srbčiny, chorvátčiny, macedónčiny, rusínčiny a nemčiny preložil dvanásť knižných titulov.

Básne a poviedky mu boli preložené do srbčiny, slovinčiny, macedónčiny, maďarčiny, rumunčiny, rusínčiny, ruštiny, nemčiny, angličtiny, francúzštiny, kórejčiny. Výber z poviedkovej tvorby mu vyšiel v Novom Sade v roku 2012 pod titulom Jedna smrt u Beogradu.

Miroslav Demák je nositeľom ceny za detskú literatúru Srbska Neven a Ceny Nového života.


Bibliografia:

Poézia:

Z otvorenej dlane, Obzor Nový Sad 1974

Zverokruh, Informačné centrum Stará Pazova 1977, druhé vydanie: Art centrum, Stará Pazova 2009

Prestavba Elsinoru, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec 2008


Próza:

Švédske domky, Obzor Nový Sad 1980

Kráľom bude ten, ktorý sa vráti, Kultúra Báčsky Petrovec 2001


Poézia pre deti:

Tchorí chór, Obzor, Nový Sad 1985


Poviedky pre deti:

O troch umelcoch, Obzor Nový Sad 1977

Trojhlavý drak Štefan, Obzor, Nový Sad 1979

Husle, ESA Bratislava 1993


Divadelé hry pre deti:

Traja umelci a drak Samuel, LITA Bratislava 1986


Zostavil antológie poézie:

Deň trávy, Ústav pre vydávanie učebníc (ÚPVU), Nový Sad 1989

Dejiny trávy, UPVU, Nový Sad 1980


Zostavil antológie detskej poézie:

Ľahko lietať, keď máš krídla, ÚPVU, Nový Sad 1986

Je to?, ESA Bratislava 1996

Kúpim bonbón ako vráta, Obzor, Nový Sad 1994