Michal Ďuga

spisovateľ, prekladateľ, šéfredaktor Hlasu ľudu

Michal Ďuga
( 19. januára 1951 )

Michal Ďuga sa narodil 19. januára 1951 v Kulpíne. Gymnázium zakončil v Báčskom Petrovci a štúdiá filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1969 – 1974). V rokoch 1977 – 1978 pôsobil ako profesor na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci a potom päť rokov pracoval ako redaktor Rádio-Televízii Nový Sad. V období rokov 1983 – 2005 pracoval vo vydavateľstve Obzor v Novom Sade a v Akciovej spoločnosti tlačiareň Kultúra v Báčskom Petrovci (od roku 1995), najprv ako redaktor knižných vydaní, neskoršie ako úradujúci hlavný a zodpovedný redaktor časopisu Pionieri (1990), potom ako výkonný redaktor mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život (1990 – 1993) a onedlho i ako hlavný a zodpovedný redaktor tohto mesačníka (1994 – 1997). Od roku založenia slovenského magazínu Rovina (1994) do roku 2005 bol jeho šéfredaktorom.

Vydal básnické zbierky Spiace motýle (1976), Krok (1979), Prometeus (1979), Zem (1986), Výklad snov (2001), Trosky ticha (2008) a Krajina divých jabloní (2010). Jeho básne sú zaradené do mnohých antológií doma a v zahraničí. Okrem poézie, píše aj prózu a literárnu kritiku, tiež prekladá zo (a do) srbského jazyka, napísal množstvo štúdií, recenzií a článkov. Vydal i zbierku poviedok pre dospelých Osud ľavej nohy (1997) a zbierku poézie pre deti Chytačky (1992) a roku 1994 zostavil Národný kalendár na rok 1995. Napísal hru pre deti A už to máme (1998). Preklady: Dr. G. Zaječaranović-V. Stefanović: Filozofia pre 4. ročník gymnázia a pedagogickú akadémiu (1975, Dr. V. Korać-Dr. B. Pavlović: Dejiny filozofie pre strednú školu (1997, spolu so Z. Spevíkom, A. Hlaváčovou a V. Valentíkom), Lewis Carroll: Alica v krajine rozprávok (2008). Výbery z diel iných autorov: Juraj Rohoň: Chvála Slováků (1993. spolu s V. Hroncom).

Toho času Michal Ďuga pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu v Novom Sade, kde je zodpovedným redaktorom slovenského týždenníka Hlas ľudu. Je členom Spolku vojvodinských spisovateľov od roku 1979, členom Spolku slovenských spisovateľov od roku 1990 a členom Spolku novinárov Srbska od roku 2004. Je nositeľom Ceny Nového života za rok 1979.