Karol Miloslav Lehotský st.

Spisovateľ, prekladateľ a pedagóg.

Karol Miloslav Lehotský st.
( 16. septembar 1846 – 1. oktobar 1915 )

Karol Miloslav Lehotský st. sa narodil 16. septembra 1846 v Púchove. Študoval na gymnáziu v Trenčíne, v Českom Těšíne, v Modre a v Levoči. Učiteľský diplom získal v Banskej Bystrici. Bol autorom osvetových a pedagogických článkov, cestopisov, krátkych próz a prekladov. Roku 1887 bol vydavateľom časopisu Priateľ školy. Bol členom Matice slovenskej.

Od 1866 pôsobil ako učiteľ v Báčskom Petrovci, v rokoch 1873 – 1905 v Laliti, kde rozvinul bohatú ľudovýchovnú, pedagogickú a národnopolitickú činnosť najmä v Nedeľnej škole a v rámci Spolku báčsko – sriemskych evanjelických učiteľov.

V Petrovci si založil rodinu, keď sa 28. novembra 1866 oženil s Emíliou Mrvovou, sestrou petrovského národovca a farára Juraja Mrvu, s ktorou mal deväť detí: Emíliu Boženu, Ľudmilu, Boženu, Dušana, Vladimíra, Darinku, Karola Miloslava, Oľgu a Máriu. Prvé tri dcéry sa narodili v Laliti, kde učiteľ K. M. Lehotský odišiel roku 1873. Pôsobil tam do roku 1905, keď sa presťahoval do Hložian, kde žili jeho dcéry Božena Podhradská a Oľga Turóciová, vydané za hložianskymi učiteľmi. Od roku 1906 bol na odpočinku v Hložanoch.

Karol Miloslav Lehotský st. zomrel 1. októbra 1915 v Hložanoch.

Referencie:

ČÁNI, Ladislav, VALENTÍK, Vladimír: Karol Miloslav Lehotský.Báčsky Petrovec: Kultúra; Bratislava: Dom zahraničných Slovákov 2004. 189 s.