Literárna porada

Literárne porady a snemovania sú elitným kultúrnym podujatím, ktoré takmer polstoročie organizuje Slovenské vydavateľské centrum (v minulosti Akciová spoločnosť tlačiareň Kultúra), a redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život. V rámci podujatia sa každoročne udeľuje Cena Nového života za najlepší text uverejnený v mesačníku, ktorú určuje trojčlená komisia formovaná z redakcie časopisu Nový život.

Foto: ÚKVS

Eminentní predstavitelia literárneho života tak z radu vojvodinských Slovákov ako aj vedci a literáti zo Slovenskej republiky a slovenskí autori z Rumunska a Maďarska na snemovaniach pertraktujú témy z oblasti literánej, literárno-kritickej a literárno-vednej činnosti vojvodinských autorov. Miesto konania podujatia, ktoré sa každoročne uskutočňuje v júni, je Nový Sad.