Michal Povolný

insitný maliar
Michal Povolný
( 1935 )

Narodil sa v Padine. Skončil päť tried základnej školy. Zaoberá sa obrábaním zeme. Bol povšimnutý ako dobrý maliar ešte v základnej škole. Maľovať začal v roku 1958. 

Najprv kopíroval cudzie maľby a od roku 1964 vytvára originálne diela. Je členom Galérie insitného umenia v Kovačici. Od roku 1965 spolupracuje s Galériou samoukých výtvarných umelcov v Jagodine. Prvýkrát vystavoval v roku 1970 v Kovačici s Jánom Husárikom. Na Kovačickom októbri vystavuje od roku 1971.

Putnik, 41x33, 1998

Michal Povolný je jedným zo zakladateľov kovačickej školy v Padine. Povolný maľuje rodnú dedinu teplými žlto-hnedými farbami. To, po čom je prepoznateľný sú zrúcaniny starých vererných mlynov, ktoré vyvolávajú nostalgické spomienky na dobu, keď vojvodinským Slovákom zadovažovali chlieb. Dnes tie veterné mlyny nemajú krídla, ani mlynský kameň. Časté sú aj motívy zimy, ktoré vyvolávajú pokoj. 

Jednou z významných kompozícií je Jarmok z roku 1973, na ktorom je zobrazený dedinský dobytčí trh.

Zúčastnil sa na početných kolektívnych výstavách doma a v zahraničí (Tel Aviv, Rím, Diseldorf, Jeruzalem, Amsterdam...)