Svetlana Miháľová

vizuálna umelkyňa
Svetlana Miháľová
( 8. marca 1976 )

Narodila sa 8. marca 1976 v Novom Sade. V rokoch 2000 – 2005 študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor slovenský jazyk a literatúra a v rokoch 2005 – 2011 na Akadémii umení, tiež v Banskej Bystrici,študovala maľbu a digitálne umenie. Štúdium ukončila intermediálnou diplomovou prácou Hranice (2011).

Už v detstve písala a uverejňovala poéziu, ale najviac inklinovala ku kresbe. V roku 2003 bola ocenená na študentskej súťaži za maľbu a grafiku. V roku 2009 sa zúčastnila umeleckého workshopu W3 v Medzilaborciach. O dva roky neskôr sa zúčastnila Internship programu v Alicante v Španielsku. V istom období života Miháľová sa na čas vzďaľuje od umenia a vracia sa k prírode a v roku 2012 absolvuje kurz stavby zo slamy a prírodných materiálov, ktorý zorganizoval Brighton Permaculture Trust a Low Carb on Trust v Brightone. Z Anglicka odcestovala do Indie na spirituálnu cestu, kde úspešne absolvovala kurz jogy a stala sa inštruktorkou. V roku 2014 sa vrátila do Srbska, kde pôsobí ako inštruktorka yogy, ale sa po čase opätovne vracia k umeniu.

Prvú samostatnú výstavu Svetlana realizovala v Nitrianskej galérii v roku 2012, na ktorej prezentovala videoinštaláciu Hranice. Svetlana je svedkom ekonomickej krízy, vojny v 90. rokoch a bombardovania Juhoslávie NATOM-om. Niektoré z týchto politických dianí sa odzrkadlili aj v jej tvorbe, napr. v performancii Hranice. Kurátorka výstavy Katarína Rusnáková (PhDr., PhD.) sa vyjadrila k výstave: „Multimediálna inštalácia, v ktorej rezonuje „prítomnosť minulého“, má dlhšie časové trvanie a vyžaduje si od divákov sústredenú pozornosť, reflexiu a empatiu. V tomto diele, kde zásadný význam zohráva individuálna, generačná, verejná, kultúrna a národná pamäť, sa autorke podarilo spojiť osobné a politické aspekty, ktoré významovo presahujú do širších spoločensko-politických kontextov globalizovaného sveta”...

Druhú samostatnú výstavu realizovala v Kysáči, v Galérii SND v roku 2017.

Svetlana Miháľová vystavovala na na vyše tridsiatich skupinových výstavách doma i v zahraničí, prevažne na Slovensku, ale aj v Srbsku, Poľsku, Anglicku a v Holandsku.