vizuálna umelkyňa
Jasna Opavská
( 1974 )

Jasna Opavská, vizuálna umelkyňa slovenského pôvodu. Narodila sa v roku 1974 v Belehrade. Štúdium maliarstva absolvovala na Fakulte výtvarného umenia Univerzity umenia v Belehrade v roku 1998 u profesora Vojislava Todorića s priemernou známkou 9,48. Desať rokov pôsobila ako učiteľka výtvarnej kultúry na Gymnáziu Živorada Jankovića v Novom Sade a od roku 2013 sa maliarstvu venuje profesionálne ako umelkyňa na voľnej nohe. Je členkou Združenia výtvarných umelcov Srbska od roku 2012 a Mensy Srbsko od roku 2003.

Jasna Opavski, Dobra berba, akvarel, 56 x 76 cm, 2017

Jasna Opavská sa už počas štúdia zamerala prevažne na portrét a ľudskú postavu. Skúmala vzťah vedomého a nevedomého pri vzniku obrazu so zámerom objaviť osobné potlačené obsahy. Surrealistickou metódou gestaltistického spájania farebných škvŕn vo svojej rannej fáze objavila archetypálni svet mytologických bytostí prítomných v jej neskoršej tvorbe. Postavy z antiky, renesancie a baroku sa zmenila na personifikácie osobných duševných stavov. Jej obrazy sú rituálmi vnútorného oslobodzovania sa a prinášajú magicky realistické ovzdušie.

Casa za nezvanog gosta, Jasna Opavski, 2017. godina, ulje na platnu, 130x100cm

Svoje skúsenosti prednášateľa v oblasti dejín a teórie umenia vnáša do impresionistickom-analytických textov o dielach svojich kolegov.

 

Samostatné výstavy:

2020 - Panna - Matka - Kňazka – Srbské kultúrne centrum v Istrii, Pula, Chorvátsko
2018. Žena – mýtická bytosť – Umelecké centrum Univerzitnej knižnice Svetozara Markovića, Belehrad
2018. Mýtus o žene, mužovi a mne – Galéria mestskej časti Vračar, Belehrad
2017. „Protočnost” – „Malá galéria ULUPUDS”, Belehrad
2015. Podvedomie vie všetko – projekt Dosie Umelec, Kreativna Fabrika, Belehrad
2014. Podvedomie vie všetko - ArtCENTAR, Belehrad

Na pragu dodira, Jasna Opavski, 2018. godina, ulje na platnu, 80x120cm