Laudácio na Pavla Čániho, nositeľa Ceny Pro Cultura Slovaca 2023