Laudácio na Jána Slávika, nositeľa Pamätného listu Pro Cultura Slovaca 2023