• Zbierka etno domu v Laliti

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Etno dom v Laliti sa nachádza na Hlavnej ulici a bol otvorený 2. augusta roku 2007. V ňom sú nainštalované izba, pitvor a špajza. Predmety umiestnené v tomto objekte zobrazujú život poľnohospodárskej rodiny v Laliti v prvej polovici 20. storočia. Tuná je tiež upravený aj dvor, kde sa nachádzajú predmety staré vyše sto rokov.

  O zbierku sa starajú členky Združenia žien Matkino srdce a príležitostne ju vystavujú v iných priestoroch, resp. umožňujú jej obhliadku priamo v objekte etno domu.

  Foto: Marína Kováčová

Súkromné zbierky