• Zbierka tradičného odevu a náradia vo Vojlovici

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zbierka tradičného odevu a náradia vo Vojlovici vznikla v roku 2010 pri Matičnom dome vojlovického MOMS a dodnes sa dopĺňa rôznymi exponátmi tradičnej ľudovej kultúry vojlovických Slovákov. O jej prvé vystavenie pre verejnosť, ktoré sa konalo 28. marca 2010, sa postarala etnografka Anna Kucháriková.

  Okrem tejto stálej expozície v tomto priestore sa častokrát zorganizujú aj príležitosné výstavy. Jednou z nich bola výstava starých Biblií, náboženských kníh, cirkevných fotografií a kalichov.

  Foto: Marína Hríbová

Súkromné zbierky