Miestne knižnice

V tejto časti portálu budeme zverejňovať texty, ktoré majú za cieľ stručne predstaviť činnosť miestnych knižníc, ktoré systematicky chránia, sústreďujú a svojim členom vypožičiavaju knihy. Sú to predovšetkým pobočky Obecných knižníc vo Vojvodine, ktoré vo svojom fonde obsahujú aj väčší počet slovenských titulov.

Odkazy na miestne knižnice sú zobrazené po Vašej pravej strane.