Slovenský etnodom v Silbaši

Slovenský etnodom Sklabinský je ukážkou ľudovej kultúry Slovákov, ktorí žijú vo vojvodinskej obci Silbaš a ktorí, podobne ako aj Slováci z ďalších komunít v Srbsku, aj dnes hrdo zachovávajú svoju slovenskú identitu – svoj slovenský jazyk, kultúrne dedičstvo a s ním späté slovenské tradície.


Dom bol vystavaný v roku 1925 Pavlom Sklabinským, narodeným v roku 1895 a jeho otcom Jánom Sklabinským narodeným 1865 roku. V tom čase si ho dal naprojektovať nemeckým majstrom a doviesť kachličky z Československa. Dom je stavaný kombinovane – niektoré múry sú tehlové a niektoré nabýjané. Podobne ako aj iné tehličkové domy, aj tento mal pôvodne majstrovsky vymaľované stropy, kachličkovú a sedliacku pec ako aj kvalitne odvedené stolárske práce. Tvorí ho šesť izieb a to preňá chyža, chyžka, pitvor, zaňá chyža, kuchyňa a v 60. rokoch urobená kúpelňa. Okná zaňej chyži pozerajú na gong (gánok) na ktorom sa v letnom období nachádzala lavička, pípadne iné sedenie, ohrada či ozdobné kvetináče.

V etnodome sa dnes nachádza niekoľko stovák predmetov. Najstarší z nich je z roku 1804, ktorý do Etnodomu daroval Ondrej Medovarský. Ide o náčinie, ktoré sa používalo pri kosení sena. K starším predmetom patria i tie, ktoré datujú z konca 19. storočia. K ním patrí maľovaná láda či zasklená párta mladuchy z roku 1899. Najstaršie predmety – keramika a ľudový odev sa do etnodomu dostal vďaka štedrej donácii Tomáša Čelovského, ktorý svoju zbierku ochotne poskytol tomuto domu. Väčšina predmetov je zo začiatku 20. storočia. Umiestnené sú v prednej chyži a chyžky a patrí sem napríklad skryňa z roku 1913, nábytok, odev, harmónium (hudobný nástroj) a pod…

Predmety uložené v pitvore a zaňej chyži sú novšieho dátumu a znázorňujú život slovenskej rodiny z 30. rokov 20. storočia. V kuchyni sú uložené aj krosná, dar Márie Vozárovej z Kysáča ako aj početné predmety, ktoré boli kedysi súčasťou každej slovenskej kuchyne.

Základ Etnodomu tvoria predmety patriace rodine Sklabinskej, avšak mnohé ďalšie predmety sme dostali alebo zadovážili od rodiny, priateľov a známych zo Silbaša, Kysáča, Petrovca, Hložian… Podrobný zoznam predmetov a ich darcov nachádza sa v Slovenskom etnodome v Silbaši.

Okrem predmetov, v dome sú vystavené aj dokumentačné fotografie, tiež početné cirkevné knihy, z ktorých dominuje Kralická Biblia z roku 1864. Práve na tejto stránke postupne budú pribúdať staré fotografie s podpismi, aby svedčili o živote silbašských Slovákov.

Táto ľudová zbierka výsledkom je mimoriadne veľkej lásky a vďaky k predkom a nebola by vznikla bez ochotnej pomoci darcov predmetov, vykonávateľov rôznych služieb, bez vlastných finančných vkladov a ani bez grantu ÚSŽZ z roku 2015 a následne podpory z Obce Báčska Palanka (2018 a 2019) a Pokrajinského sekretariátu pre národnostné menšiny (2018 a 2019).

Slovenský etnodom v Silbaši sa bude tešiť návštevám, ktoré je potrebné včasne nahlásiť na číslo 021/ 764 435. Ochotne Vám o ňom a o slovenskej ľudovej kultúre v Silbaši rozpovie Zuzana Sklabinská, ktorá sa stará o celom dome a osobitné zásluhy jej patria za zbierku krojov, tak tých pracovných ako aj sviatočných, ktorá v sebe zahŕňa cenné a jedinečné kúsky.