www.vzlet.rs

Slovenský mládežnícky časopis Vzlet môžete sledovať i na internete a to na webovej stránke www.vzlet.rs .

Takýmto spôsobom je ešte bližší svojej cieľovej skupine – mladým ľuďom, ktorí dnes uprednostňujú online čítanie.

Obsah portálu je rozdelený do niekoľkých kategórii, akými sú Film, Hudba, Info-svet, Knihy, Zaujímavosti. Môžete si tu vyhľadať obsahy čísel z rokov 2011, 2012, 2013.

Portál je prepojený i s populárnym kanálom youtube, ktorého video-príspevky o slovenskej vojvodinskej činnosti dopĺňajú obsah príspevkov vo Vzlete.