Zakorenení v stopách predkov

Na našom portáli Vám ponúkame vysielania cyklu Zakorenení v stopách predkov, Portréty významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry, ktoré môžete sledovať každý posledný piatok v mesiaci na vlnách Rádia Nový Sad o cca. 16.30h v rámci vysielania Z každého rožka troška.

 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov pripravuje dvanásť vysielaní - dvanásť portrétov významných osobností slovenskej vojvodinskej verejnosti. Kultúrni dejatelia, učitelia, farári, spisovatelia, maliari - osobnosti zo všetkých sfér verejného života. Ľudia významní pre všeobecný rozvoj kultúry, vedy, osvety, cirkvi, hospodárstva tak vojvodinských Slovákov, ako i všetkých ostatných národov žijúcich v tomto priestore.

Vedľa najdôležitejších faktov zo života i zaujímavosti z pôsobenia medzi vojvodinskými Slovákmi, ako i kultúrne a spoločenské styky so Srbmi. Okrem toho aj ilustrácie z ich vlastnej tvorby, hudby, úryvky z diela, či priliehavá hudba. V každom vysielaní hosť – odborník na dannú tému.

Vysielania má na starosti moderátorka Anna Margareta Valentová. V príprave vysielania sa podieľa Michal Ďurovka, montažér a zvukový technik.

Dozveďte sa nové informácie o významných osobnostiach. Ich prácu a dielo v našich mestách i dnes živo pocítite.

Zakoreňte sa s nami i Vy do stôp našich významných predkov!

Zakorenení v stopách predkov predchádzajúce

Félix Kutlík

Učiteľ, evanjelický farár, publicista, prozaik

Félix Kutlík sa narodil 28. marca roku 1843 vo Veľkom Svätom Mikuláši. Slovenskú ľudovú školu ukončil v Pitvaroši od roku 1855 navštevoval evanjelické gymnázium v Sarvaši. V rokoch 1859-60 bol žiakom evanjelického lýcea v Banskej Štiavnici. Dôvodom jeho nástupu práve na Štiavnické lýceum bolo obnovenie katedry slovenskej reči a kultúry.

Pavol Jozef Šafárik

Učiteľ, jazykovedec, slavista, básnik, historik, etnograf

Pavol Jozef Šafárik sa narodil 13. mája 1795 v Kobeliarove v rodine evanjelického kazateľa a učiteľa. Študoval na nižšom gymnáziu v Rožňave (1805 – 1808), gymnáziu v Dobšinej (1808 – 1810), na lýceu v Kežmarku (1810 – 1814) a na univerzite v Jene (1815 – 1817). Jeho bádateľské plány sa zrodili v Jene. Kliesnil cestu novým názorom na literatúru a presadzoval jej aktívny vzťah k životu, ľudovej kultúre.