SILBAŠ / Aktív žien Silbaša

Aktív žien Silbaš je založený 2. 7. 2011 s cieľom zachovať tradíciu a kultúru multietnického obyvateľstva Silbaša, zdokonaľovať ženské zručnosti, edukovať dedinské obyvateľstvo, predovšetkým ženy, usporadúvať humanitárne práce a dbať o rozvoj lokálneho prostredia.

Aktív zoskupuje členky Združenia žien Silbaš, ktoré je založené 7. októbra 2008.

Združenie počíta 25 aktívnych členiek a jeho predsedníčkou je Katarína Ušiaková. Združenie je od svojho založenia aktívnym členom Asociácie slovenských spolkov žien.

Združenie silbašských žien na vykonávanie svojej činnosti dostalo od Miestneho spoločenstva a silbašského Družstva miestnosť v Dome kultúry, v ktorej prebieha bežná činnosť združenia. Aby tá nezištná práca mohla prebiehať kvalitne, nevyhnutné je zlepšenie podmienok, tak technických ako aj základných potrieb, ako je nábytok, podlaha či vykurovanie v zimnom období.

Foto: Aktív silbašských žien

Z činnosti združenia v rokoch 2008 – 2011:

Hneď po založení sa členky Spolku pripojili k najznámejšiemu podujatiu, ktorá prebieha v Silbaši, Bostanijade, v rámci ktorej ako sprievodnú akciu usporiadali výstavu ručných prác.

V združení sa konala jedna prednáška na tému Násilie v rodine pod vedním Branky Gajićovej, riaditeľky Centra pre sociálnu prácu v Báčskej Palanke.

Zúčastnili sa na sympóziu Zdravej výživy v Selenči, na Tortiáde v Aradáči, v apríli na akcii Tajomstvo veľkonočného vajíčka, tiež na podujatí Ekologická jar v Báčskej Palanke s výstavou ručných prác.

V organizácii Kancelárie pre európske práce a Ústavu pre rovnoprávnosť pohlaví sa zúčastnili edukácie Písanie projektov podľa štandardov Európskej únie (EU projekty cezhraničnej spolupráce).

Združenie silbašských žien bolo aj organizátorom projektu Jedna eko rozprávka, v rámci ktorého deti zo základnej školy vyrábali predmety z prírodných materiálov, tiež výtvarné a literárne práce s cieľom pozdvyhnúť povedomie o význame ekológie v súčasnosti. Projekt vyústil do  výstavy, kde najlepšie práce boli odmenené s eko výrobkami.

Foto: ÚKVS

Aj keď príliš mladé, toto združenie v Bielom Blate na podujatí Sladký deň 3. októbra 2009 získalo druhé miesto v kategórii stánkov.

V Báčskej Palanke na podujatí Etno-šor sa predstavili s remeslom pradenie a výroba kĺk.

Okrem účasti na rôznych podujatiach, ženy sa pričinili aj o zariadenie plôch s kvetmi pred Domom kultúry v Silbaši.

Členky združenia žien sa stretávajú raz týždenne, kde sa pri dobrej nálade robia ručné práce a kde plánujú a vymieňajú si názory o tom, čo budú robiť.

Z činnosti združenia od roku 2011:

Z celého radu veľmi úspešných aktivít Aktívu žien Silbaš vyniká podujatie Čaro višieň. Názov tohto podujatia svojou orginalitou poukazuje na význam a čaro višieň. Červené kostnatné plody sa i v minulosti používali na prípravu kompóta, džemov, marmelády, domácich ovocných štiav a chutných koláčov. Ženy zo Silbaša túto gastronomickú tradíciu pestujú do dnešného dňa, takže sa každoročne, začiatkom júna, predstavia nielen gastronomické špeciality týkajúce sa tohto ovocia, ale i etnologické výstavy a bohatý kultúrno-umelecký program. Ženy na tento spôsob podnietia svojich spoluobčanov, tak deti, ako i dospelých, aby sa aktívne zapojili do prípravy programu, na ktorý sú pozvaní mnohopočetní hostia a tak zmenia dedinskú každodennosť na ozajstnú oslavu.


Aktív žien na tomto podujatí privítal početných významných hostí a v roku 2013 v rámci tejto udalosti, v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov a Katedrou manažmentu na Filozofickej fakulte v Nitre úspešne predstavil knihu Silbaš – kultúrne tradície Slovákov v Báčke. V roku 2014 v rámci podujatia Čaro višieň na programe vystúpili Silbašania s novými choreografiami, ktoré nacvičil Ján Slávik. S obyčajou Krstiny sa predstavili dospelí a deti vystúpili s detskými hrami zo Silbaša. Podujatie sa stalo tradičným a každoročne pri tejto príležitosti zastrešuje početných hostí, folklórne a spevácke súbory, organizuje sprievodné podujatia a takým bolo v roku 2016 aj slávnostné otvorenie prvého Etnodomu v Silbaši.

Milina Sklabinská