SELENČA / Etnosekcia pri MOMS Selenča

Strážkyne selenčskej minulosti v súčasnosti zoskupuje Etnosekcia, ktorej vedúca je už dlhé roky Viera Strehárska, učiteľka slovenčiny vo výslužbe. Členky Etnosekcie už viac ako tridsať rokov spriadajú nite spomienok, ktoré sa potom snažia zachrániť od zabudnutia na svojich výstavách.

Začiatky zrodu Etnosekcie v Selenči možno hľadať už v roku 1983, určitými formami dokonca ešte skôr. Ešte v päťdesiatych rokoch ženy usporadúvali čajanky, edukačné prednášky a rôznymi spôsobmi sa snažili zachovať minulosť od zabudnutia. Dnešná forma Etnosekcie vyrástla z aktívu žien, ktorého členky – učiteľky začali nadväzovať spoluprácu so ženami z dediny, ktoré im pomáhali zozbierať najprv exponáty z keramiky, tiež zepky, uteráky, lampy a pod. Neskoršie sa ich činnosť zamerala na zber krojov a iných vecí z domácnosti. Od vtedy sa začali usporadúvať tradičné výstavy k Medzinárodnému dňu žien, ku Dňu dediny a k iným sviatkom. Priestor na výstavy si ženy našli najprv v školských učebniach, kde sa vystavovalo iba príležitostne, no časom niektoré exponáty začali v škole zostávať a tak sa tam vytvorili svojrázne etno-kútiky.


Foto: Juraj Berédi

Rok 2001 sa stáva medzníkom v činnosti Etnosekcie a to tým, že dostala svoj priestor v novovybudovanom Dome kultúry. Vtedy sa z výstav stala trvalá expozícia, otvorená pre návštevníkov v každej chvíli, prostredníctvom ktorej sa ženy snažia vplývať na vedomie spoluobčanov zachovať to staré, pôvodné pre budúce generácie Selenčanov. Nachádza sa v nej najautentickejší etnomateriál. Je tam vystavené bohatstvo selenčského odevu, výšiviek, častí nábytku, predmetov, náčinia.

Etnosekcia sa snaží každoročne svojim spoluobčanom, no i širšej verejnosti ponúknuť tematické výstavy. Hostkami výstav a spoluvystavovateľkami sú i členky ženských združení z Pivnice, Vojlovice, Hložian, Kovačice, Starej Pazovy a iných slovenských prostredí. Dodnes boli nainštalované expozície pod názvom Moja výbava, Čaro selenčského kroja, V kuchyni starej mamy, Vítame Vás na selenčskej svadbe, Selenčský detský odev, Čaro starých fotografií a mnohé iné.

Z príležitosti 250. výročia založenia Selenče, členky Etnosekcie usporiadali výstavu, keď zároveň oslávili i svoje 25. výročie pôsobenia. Z príležitosti 255. výročia založenia Selenče a 30. výročia svojho pôsobenia nainštalovali výstavu pod názvom Keď minulosť ožije. Ako hostky si členky pozvali združenia slovenských žien z Padiny a Kysáča. Expozícia predstavila spôsob bývania z konca 19. a začiatku 20. storočia a to kuchyňu s otvoreným ohniskom a maľovanými taniermi, drevenú omaľovanú posteľ, skriňu, skrinku a lavicu, upravenú posteľ, zdobenú okrasnými vankúšmi a pod.

Členky Etnosekcie sa zúčastňujú na mnohých podujatiach, napríklad na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci, na Krojovej prehliadke v Laliti, na Batôžkovej zábave v Báčskom Petrovci, na oslavách združení slovenských žien a pod.

Etnosekcia v súčasnosti pracuje pri MOMS a preto má na starosti i časopis Selenčské matičné národopisné a literárne zvesti, v ktorom informuje o kultúrnych aktualitách v Selenči a zoznamuje svojich spoluobčanov s významnými osobnosťami pre dejiny Selenče. Okrem tohto občasníka sa snaží vydávať i iné publikácie. Tak napríklad členky zostavili i Selenčský receptár, ktorý však zatiaľ zostal v rukopise.


Anna Margaréta Valentová