LALIŤ / Združenie žien Matkino srdce z Lalite

V súčasnosti na kultúrnom poli v Laliti pôsobí Združenie žien Matkino srdce. Zakladanie Združenia žien datuje ešte z roku 1938, keď sa menovalo Priatelia detí a malo predovšetkým humanitárne zameranie. Od obdobia druhej svetovej vojny svoju prácu vykonávali ako A. F. Ž. do roku 1995, keď sa premenovali na Matkino srdce. V tomto združení je dnes 50 členiek, ktoré usilovne pracujú a stretávajú sa dvakrát do týždňa.

Foto: Marína Kováčová

Združenie ročne usporiada štyri veľké výstavy: ku 8. marcu, veľkonočnú, Keď chlebom vonia zem (žitnú) a jesennú. Prostriedky, ktoré sa získajú z výstav, si dávajú do vlastného fondu a na ten spôsob sa môžu ďalej venovať organizovaniu výletov a spolupráci s inými spolkami. Od svojho založenia, čiže obnovenia činnosti, združenie spolupracuje so všetkými spolkami z Báčky, Banátu a Sriemu.

Foto: Marína Kováčová

Keďže miestnosti na stretávanie a prácu nemali, roku 2007 si prenajali dom a z toho sa neskoršie zrodila idea o založení etnodomu. Etnodom v Laliti sa nachádza na Hlavnej ulici a bol otvorený 2. augusta roku 2007. V ňom sú nainštalované izba, kúpeľňa a špajza. Tiež je upravený aj dvor, kde sa nachádzajú predmety staré vyše sto rokov. Členky etnodomu privítali sem mnoho hostí a návštevníkov tak zo Srbska ako i zo zahraničia.Roku 2008 združenie prvýkrát organizovalo krojovú zábavu. Bežného roku sa s týmto podujatím pokračovalo. Združenie sa prezentovalo vo vlastnej obci na etnofestivale, potom v Hložanoch, na Tamburica-feste v Deronjach. Jeho členky boli aj v Kulpíne na podujatí Svadba a v Báčskom Petrovci na SNS. Naplánované majú ešte dve cesty – do Jabukovca, kde by sa mali predstaviť so stánkom ručných prác a do Mošoviec (Slovenská republika), kde by na jarmok zavítali s ručnými prácami a so slovenskými koláčmi.


Marína Kováčová