KOVAČICA / Spolok slovenských žien v Kovačici

Spolok slovenských žien v Kovačici bol založený na valnom zhromaždení 16. júla 1920. Zvolávateľka a predsedníčka tohto zhromaždenia bola Elena Petrikovichová.

Spolkárky Mária Šusterová v Pivnici a Mariena Čaplovičová v Kovačici zorganizovali výšivkársky kurz pre dievčatá z ľudu a o pomoc požiadali aj Živenu a Zväz českých žien. Roku 1921 v Novom Sade vznikol Ústredný spolok československých žien v Kráľovstve SCHS. Spolok mal vyše 350 členiek, v Kovačici 80.

Za predsedníčky Marienky Čaplovičovej spolok v Kovačici dostáva cirkevno-náboženský ráz. Ženy sa pravidelne stretávali a na posedeniach vyšívali. Okrem toho hmotne pomáhali sirotincu v Kovačici a roku 1929 usporiadali v prospech slovenského sirotinca divadelné predstavenie Pytačky od Eleny Karlovskej a roku 1930 zahrali divadlo Proti tuberkulóze v prospech Červeného kríža. Elena Karlovská ako nová predsedníčka (1930) sa snažila udržať a rozprúdiť spoločenský život, zriadiť knižnicu a sociálnu činnosť v sirotinci a okrem toho pôsobila ľudovýchovne a pričinila sa aj o úroveň divadelníctva.

V období 1940 – 1944 činnosť spolku zamĺkla. Roku 1944 tri odvážne ženy, Zuzana Huráviková, Zuzana Dudková a Oľga Jovanovićová – Klára, znovu zorganizovali kovačické ženy, aby priadli, šili, plietli (štrikali) pre bojovníkov za slobodu. Pozoruhodná je práca reprezentačná a propagačná. Spolok slovenských žien bol členom Zväzu žien v Juhoslávii a zúčastňoval sa na všetkých ženských schôdzkach a kongresoch.

V 50-tych a 60-tych rokoch sa organizovali čajové posedenia (čajanky) pri príležitosti 8. marca, kurzy šitia pre dievčatá v spolupráci s Bagatom v Zreňanine, súťaže vo vyšívaní, akcie bielenia a pod.


Aj v 70-tych a 80-tych rokoch sa väčšinou organizovali už tradičné podujatia, z ktorých v popredí boli humánne práce tak v Kovačici, ako aj v okolí.

V 90-tych rokoch k tradičným podujatiam pribudol kultúrno-umelecký program, v ktorom sa zúčastnili členky (spevy, tance, výstupy a bohatá tombola) v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. V novembri 1995 v spolku privítali hosťku, umeleckú kreátorku z Belehradu Milenu Tanjugovú, ktorá im navrhla spoluprácu: výstavu ručných prác v Belehrade. Už v decembri 1995 Kovačičanky vystavovali vyšívané vankúše, nočné košele a menšie reklamné predmety (suveníry) v Presscentre Tanjuga v Belehrade. Organizátorkou bola ministerka Margit Savovićová, ktorá aj otvorila túto výstavu.

Vedenie spolku vo februári 1996 uzavrelo zmluvu s pohostinským podnikom Banát, ktoré poskytlo na používanie miestnosť pre stálu výstavu ručných prác. Okrem mnohých výstav, programov a podujatí spolok roku 1999 nadviazal spoluprácu so ženami z Holandska a usporiadal literárny večierok.

Aj v 21. storočí ženy z Kovačice pokračujú vo svojej bohatej aktivite. Roku 2001 predsedníčkou sa stala Anna Harmádyová. V tomto roku štyri členky tohto spolku pobudli štyri dni v Holandsku, potom Ženský spolok usporiadal výstavu v rámci Kovačického októbra v národopisnom múzeu v Kovačici. Organizovaná bola aj výstava v Novom Sade pod názvom Kovačica u Novom Sadu (Kovačica v Novom Sade). Behom novoročných sviatkov členky spolku pripravili výstavu vo výklade Obchodného domu a touto príležitosťou nadviazali spoluprácu s dielňou pre manekýnov Emilio Conti z Pančeva, s ktorou mali potom spoločný výstup revue modelov tretieho tisícročia – tisícročia ženy, lásky a dobrej vôle v hotele Hyatt v Belehrade a aj niektoré humanitné akcie.

Roku 2002 na pozvanie juhoslovanského veľvyslanca na Slovensku, Ženský spolok predstavoval 200-ročnú Kovačicu na I. záhradnej slávnosti v Prezidentskom paláci v Bratislave, ktorá prebiehala v organizácii UNICEF-a. Ženský spolok sa aktívne zúčastňoval v organizácii mnohých podujatí v priebehu osláv dvestoročnice od založenia Kovačice. Usporiadal aj výstavu v rámci SNS v Báčskom Petrovci pod názvom Sobášne odevy dolnozemských Slovákov. Neskoršie bola časť tejto výstavy, ako aj výstava pod názvom Etno izba prezentovaná aj Kovačičanom.

Od októbra roku 2003 predsedníčkou spolku je Zuzana Hrková. Ženský spolok učinkoval v oslavách dvestoročnice kovačickej základnej školy. Ženský spolok sa zúčastnil na mnohých výstavách, organizoval si rôzne výlety, ale aj rozličné humanitné akcie, ktorými potešil deti bez rodičovskej opatery, starých, nemocných, svoje niekdajšie členky a ľudí zasiahnutých pohromami.

V roku 2005 spolok organizoval tradičnú čajanku k 8. marcu, na ktorej privítal aj mnohých hostí. Slávnostné otvorenie výstavy pod názvom Čaro ručných prác bolo v nových miestnostiach Ženského spolku v starých jasličkách. Výstavu otvorila predsedníčka žien z Holandska. Na I. výtvarnej kolónii členky odniesli deťom s osobitnými potrebami tradičné koláče réteša.

Roku 2006 niektoré členky Ženského spolku hosťovali vo vysielaní Dotyky v RTV Nový Sad, ako aj vo vysielaní Znanje – imanje belehradskej televízie, ktoré sa nahrávalo v Kovačici. Ženský spolok sa zúčastnil veľtrhu v Belehrade v turistickej prezentácii Obce Kovačica a Etno festivalu jedla a hudby Vojvodiny (Etno festival hrane i muzike Vojvodine) v Novom Sade na Štrande. V októbri učinkovali dve Kovačičanky pri zakladaní Asociácie slovenských spolkov žien (ASSŽ) v Kysáči.

Začiatkom roku 2007 organizovaná bola prezentácia CD-čka Pamätník – Spomenar a katalógu Ochrana kultúrneho dedičstva cez aktivity Ženského spolku v Kovačici. Vedľa spomenutého kovačické spolkárky úspešne realizovali aj mnohé iné projekty, napr. Tradičná kovačická svadba, Odkaz predkov, Detská svadba, Kovačická záhradka, Zvyky a obyčaje mladých v minulosti, Remeslá minulosti, Banátske zlato. Roku 2008 na Deň žien boli slávnostne otvorené nové miestnosti Ženského spolku v Kovačici, ktoré spolku poskytla základná škola na používanie na 30 rokov.

V posledných rokoch, najmä od založenia lokálnej turistickej organizácie, Ženský spolok spolupracuje s touto organizáciou a lokálnou samosprávou v rozvoji turizmu. V turistickej ponuke Kovačice je aj návšteva výstavy v miestnostiach Ženského spolku Kovačica, kde si záujemci môžu pozrieť kroje a iné časti výbavy Slovákov, ich obyčaje, tradíciu a zoznámiť sa so spôsobom života na začiatku 20. storočia.

O súčasnom zameraní Ženského spolku predsedníčka Zuzana Hrková hovorí, že v časoch silnej globalizácie Ženský spolok v čoraz väčšej miere nachádza pole svojho pôsobenia na roli dedičnej. Svoje aktivity členky zameriavajú na organizovanie výstav a realizáciu podujatí, či projektov, ktorými mladým generáciám opäť dávajú do povedomia bohatstvo a krásu našej minulosti, ktorá sa stráca z každodennosti, aby sa zachovala pred zabudnutím.


Anna Kišová