HLOŽANY / Spolok žien Slovenka z Hložian

Spolok žien v Hložanoch bol založeny roku 1934 a odvtedy pracuje s menšími prestávkami dodnes. Svoje dnešné meno spolok získal v roku 2004.

Foto: Viera Miškovicová

Spolok žien Slovenka sa zaoberá prednáškovou činnosťou s témami zo zdravotníctva, sociálnej ochrany a ochrany starých ľudí a detí, potom z oblasti ochrany životného prostredia, úpravy záhrad a priedomí, z oblasti dedinskej turistiky a gastronómie, ako aj z oblasti rovnoprávnosti pohlaví a postavenia žien na dedine. Toho času v miestnostiach spolku prebieha dielňa tkania a vyšívania. V dielni sa záujemkyne učia vypracúvať tak starodávne, ako aj moderné odevné predmety a suveníry, čím sa podporuje aktivita dedinských žien na samozamestnávanie. Členky spolku žien z Hložian sa zaoberajú aj charitatívnou činnosťou o čom najlepšie svedčí to, že podporujú aktivity Obecnej organizácie Červeného kríža v Báčskom Petrovci. Tiež úspešne spolupracujú so školou Milana Petrovića z Nového Sadu a aktívne podporujú Humanitný vianočný bazár v Belehrade v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Srbsku.

Foto: Viera Miškovicová

Spolok Slovenka v roku 2009 vydal receptár tradičných koláčov pod názvom Kolo hier a koláčov a v príprave je vydanie ďalšieho receptára Kyslovka so svadobnými vinšami a iné varené jedlá. Okrem zberateľskej činnosti receptov tradičných jedál, členky spolku ochotne zbierajú a prinášajú aj starodávne predmety, nábytok, odev a obuv. Časť týchto predmetov vždy možno vidieť v hložianskej slovenskej etno-izbe na poschodí Domu kultúry v Hložanoch. Úprava izby sa koná najmenej štyrikrát ročne, podľa ročných období alebo sviatkov.

Foto: Viera Miškovicová

V priestoroch spolku sa niekoľkokrát ročne pripravuje aj výstava ručných prác, suvenírov, starých odevných predmetov, nábytku a pod. Výstavy sú vždy tematické: Na Dunaji šaty prali, Kolo hier a koláčov, Kyslovka, potom Snehové vločky, Mikuláš, Veľkonočná a ďalšie. Už tradične členky spolku priprávajú tematickú výstavu, predajné stánky pre spolky žien a iné sprievodné aktivity počas Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch.

Foto: Viera Miškovicová

Okrem toho hložianske ženy sa zúčastňujú na rôznych festivaloch a súťažiach vo Vojvodine, v Srbsku a na Slovensku, kde úspešne prezentujú tradičnú kultúru Slovákov z Hložian. Tak hložiansku ľudovú kultúru a jedlá predstavili v partnerskom meste Holíč na Slovensku, potom v Ljuboviji na Gastrofeste, v Rajci na Kosidbe, ako aj v Sriemskych Karlovciach, kde bežného roku boli nositeľmi kultúrnych dianí počas Dňa nacionalneho koláča. Potom účinkovali v Bajmoku na Dňoch nacionálnych jedál, v Irigu na Budárskych dňoch, v Kovačici počas Kovačického októbra, na jarmoku počas SNS v Báčskom Petrovci a i.

Foto: Viera Miškovicová

Dnes spolok Slovenka počíta 55 aktívnych členiek a je zapojený do Asociácie slovenských spolkov žien. Spolok má každoročne aj svoje predstaviteľky na súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy. V Banskej Bystrici na celoslovenskej súťaži boli tunajšie recitátorky zaradené do strieborného či už zlatého pásma.

Činnosť spolku Slovenka obohacuje aj aktívna spolupráca so všetkými slovenskými spolkami žien vo Vojvodine, ako aj s rôznymi ustanovizňami a inštitúciami.

Foto: Viera Miškovicová


Viera Miškovicová