DOBANOVCE / Aktív žien KUS Šafárik z Dobanoviec

Dobanovské ženy sa schádzajú už od roku 1930. K tomuto roku sa datuje aj zachovaný záznam o kurze výšivkárok. O päť rokov neskôr v roku 1935 vznikol aktív žien. S občasnými prestávkami v činnosti môžeme povedať, že aktív žien pôsobí pri Kultúrno-umeleckom spolku Šafárik v Dobanovciach a pri Miestnom odbore Matice slovenskej nepretržite. Veľkú obnovu činnosti možno pripísať k roku 2005, kedy sa v Dobanovciach začali znovu organizovať priadky. Od roku 2012 sa schádzajú členky aktívu v Slovenskom dome.


Z činnosti 2014 – 2015

V súčasnosti je v aktíve zapojených asi 30 žien, z nich šesť sa stretáva pravidelne raz do týždňa. V poslednej dobe sa venujú aj zdravej výžive a dokonca vyrábali i čokoládu. Február 2015 priniesol do Dobanoviec opäť priadky. Ďalšiu činnosť žien vidíme v ručných prácach. Z plátna šijú šaty, zástery či vyšívajú kuchárky.

 

Mária Sýkorová, predsedníčka

kpdsafarik@beotel.net