Vladimír Francisty

Vladimír Francisty
riaditeľ
tel: 021 54 55 70, 064 886 26 77
e-mail: vladimir.j.francisti@gmail.com

 

 

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko: Vladimír Francisty

Dátum narodenia: 03. 06. 1986.

Miesto narodenia: Nový Sad


VZDELANIE

2013

Doktorandské štúdium – metodika vyučovania matematiky

Univerzita v Novom Sade

Prírodovedecká fakulta

Katedra matematiky a informatiky

Máj 2014

Tempus project: Experiential Education of Mathematics thought Visual arts,

Sciences and Playful Activities

Cultural Study, University of Jyväskylä, Finland

2009 – 2013

Magister aplikovanej matematiky

Prírodovedecká fakulta

Katedra matematiky a informatiky

2005 – 2009

Diplomovaný matematik – matematika financií

Prírodovedecká fakulta

Katedra matematiky a informatiky

2001 – 2005

Gymnázium Jovana Jovanovića Zmaja v Novom Sade

1993 – 2001

Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč


PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2010 – 2018

Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč, učiteľ matematiky

2012

Stredná zdravotnícka škola 7. príla, Nový Sad, učiteľ matematiky a informatiky

2017

Univerzita v Novom Sade, Prírodovedecká fakulta, Katedra matematiky a informatiky, Spolupracovník praktikant vedeckého odboru vyučovacích metód matematiky