Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú Súťaž o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre deti dospelých autorov zo Srbska
NRSNM v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú Súťaž o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre dospelých–dospelých autorov zo Srbska.
Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa na jubilejnom 55. Stretnutí v pivnickom poli, ktoré sa bude konať od 26. do 28. novembra v Pivnici.
KUS Jána Kollára zo Selenče vyzýva fotografov amatérov, aby fotografiami spestrili 75. výročie spolku.