PRÍHOVORY ORGANIZÁTOROV Z BULLETINU 48. STRETNUTIA V PIVNICKOM POLI

28. októbra 2013

V pivnickom poli opäť znie naša ľudová pieseň

Stretnutie v pivnickom poli patrí k našim najstarším, tradičným festivalom. Už takmer päť desaťročí sa na tomto podujatí stretávajú milovníci pôvodnej slovenskej ľudovej piesne, aby prezentovali to najkrajšie, čo sa im podarilo zachovať v kolektívnej pamäti prostredia, z ktorého prichádzajú. Skutočnosť, že tento festival tak dlho pretrváva, svedčí nielen o nesmiernej obetavosti všetkých tých, ktorí sa doteraz podieľali na jeho organizácii, ale i o tom, že má svoje hlboké opodstatnenie. Jeho zameranie zachovávať a prezentovať predovšetkým našu, autentickú ľudovú pieseň a tradičný ľudový odev, dáva tomuto podujatiu osobitnú váhu. Každý nový festivalový ročník je novou príležitosťou na znovuobjavenie vlastnej kultúrnej tradície, na ktorej budujeme i svoju súčasnú kultúrnu identitu. Identitu, ktorou sa líšime od iných a ktorú s radosťou odovzdávame všetkým priaznivcom tradičnej kultúry a tak prispievame k budovaniu jedinečného kultúrneho priestoru multietnickej Vojvodiny a Srbska. Festival medzičasom nadobudol medzinárodný charakter, okrem domácich spevákov vystupujú tu už aj speváci z Rumunska, Maďarska a Chorvátska, a to znamená, že toto podujatie nadobúda nové rozmery a umožňuje našu tradičnú kultúru vnímať v širšom, regionálnom kontexte.

Uvedomujúc si veľký význam festivalu spevákov – sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny ho svojím rozhodnutím najprv zaradila medzi podujatia osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu a potom sa v súlade s tým rozhodnutím spolu so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Pivnica stala jeho zakladateľom. Je samozrejmé, že na jeho príprave participujú aj ďalší partneri, predovšetkým Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Báčskopalanská obec. Veríme, že iba takto, spoločnými silami môžeme zachovávať nesmierne bohatstvo vlastného kultúrneho dedičstva, aby sme ho potom dôstojne dali do vena novým generáciám.

 

Anna Tomanová Makanová

predsedníčka

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

 

 

Vážení milovníci slovenskej ľudovej piesne,

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je od roku 2013 rozhodnutím Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny poverený organizačne zabezpečiť festivaly, ktoré získali prestížny titul – osobitný význam pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku.

Festival slovenskej tradičnej piesne Stretnutie v pivnickom poli je jeden z festivalov, ktorý sa týmto titulom ovenčil, a tak sme potom podpísali aj Zmluvu o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov Stretnutia v pivnickom poli. Podpísaním zmluvy náš najstarší festival, ktorý bezmála päťdesiat rokov chráni a konzervuje autentické slovenské ľudové piesne, má dvoch spoluzakladateľov – Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica. Okrem spoluzakladateľov, stretnutie organizuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako aj Obec Báčska Palanka.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa aj doteraz svojím spôsobom podieľal na realizácii festivalu, avšak podpísaním zmluvy sú jasnejšie definované naše úlohy a povinnosti. Nová organizačná schéma by mala prispieť k formovaniu takého modelu, v ktorom budú ustanovizne a inštitúcie hlavnými odbornými garantmi festivalu, a domáci organizatóri aj naďalej dobrými hostiteľmi a promotérmi udalosti vo svojom prostredí. Znamená, že budeme spoločne vyhľadávať spôsoby, ako tento náš najstarší festival usporiadať v starom zabehanom termíne a ako postupne zabezpečovať vysokú účasť kvalitných spevákov pôvodných slovenských ľudových pesničiek.

Intenciu NRSNM a následne ÚKVS byť odborným garantom podujatia treba chápať predovšetkým v tom smere, že nám na našich festivaloch záleží a že nás tradícia počítajúca viac desaťročí zaväzuje správať sa voči nim zodpovedne a profesionálne. Navyše, v čase, keď sa rozpočty na kultúru znižujú, nezostáva nám nič iné než spojiť sily a mimoriadne transparentne a účelovo s týmito prostriedkami nakladať v prospech festivalu a jeho ročníkov, ktoré ešte len prídu.

Festival v Pivnici sa pomaly blíži k svojej päťdesiatke. Ako taký stal sa už svojráznou ochrannou značkou mladých vojvodinských Slovákov, ktorí do Pivnice prinášajú tie najkrajšie, ale aj najstaršie ľudové pesničky zo svojich prostredí, a ktorí si z Pivnice odnášajú priehršť nezabudnuteľných zážitkov, nových známostí a možno aj trvalé lásky. Každý, kto zažil čo i len jeden festivalový víkend v Pivnici, určite prisvedčí, že festival tým správnym spôsobom prepája mladosť a lásku k našej slovenskej ľudovej kultúre. Tak tomu bolo doteraz, a tak má byť aj dobudúcna.

Práve preto budeme trvať na tom, aby festival z roka na rok prinášal novinky. Dnes je ňou okrem iného revuálna časť, v ktorej vystúpia už osvedčení speváci ľudových piesní, ale aj propagačný materiál a bulletin, ktorý prináša nové obsahy súvisiace s festivalom. V nasledujúcich rokoch tu budú aj ďalšie novinky, vďaka ktorým, veríme, tento festival utkvie v pamäti každého účastníka ako oslava vlastnej mladosti a slovenskosti.

Vitajte na 48. stretnutí v pivnickom poli.

 

Milina Sklabinská

riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

 

„Сусрет у пивничком пољу'' одржава се и траје у нашим Пивницама, ево већ скоро, педесет година, тачније од 1964. То је чињеница на коју би биле поносне и веће средине од наше, али и оне средине које су богатије културним садржајима, него што је то Општина Бачка Паланка. Истрајност и упорност коју су показали ваши претходници, ви  који организујете ову манифестацију, али и мештани Пивница, који су ваша верна публика,  заслужују сваку похвалу и подршку Општине Бачка Паланка. Претходних година локална самоуправа вас је подржавала, па наравно да је то тако и ове године. Ми смо на примеру ове манифестације показали да се  наша подршка састоји не само у једнократној новчаној помоћи,  већ и у директном улагању у културни бренд. „Сусрет у пивничком пољу'' је једна од наших најбољих манифестација с којом смо присутни не само на културној мапи Србије, већ и у средњоевропском региону.

Певајући словачке песме и плешући народне игре, обучени у прелепе народне ношње, ви не само да чувате вашу историју и дух  словачког народа који се може сажети у једну реч ДОБРОТА, већ показујете да се и у модерном времену могу певати народне песме, на народном језику, у народним одорама и да то може бити лепо и занимљиво, али пре свега блиско људима. Сала пивничког Дома културе, која је годинама испуњена до последњег места то доказује и томе даје најбољи печат.

Искрено се надајући да ће се словачке песме певати и словачки језик чути у нашој средини и током наредних векова, још једном вас поздрављам и искрено вам захваљујем на уложеном труду и енергији у ову лепу манифестацију.

 

Председник Општине Бачка Паланка

Александар Ђедовац

 

 

 

 

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.