VYHODNOTENIE TEXTOV FESTIVALU ZLATÝ KĽÚČ_ 2011

Viera Benková
16. októbra 2011

Z roka na rok, ako tento náš významný a renomovaný hudobný festival Zlatý kľúč naberá vietor do plachiet, aj úroveň piesní, ich interpretácia, úpravy ale i revuálna a veru i textová strana, získava väčšiu a väčšiu popularitu, skúsenosť a rozlet, hoci sme práve, keď ide o texty, ktoré boli toho roku na festival zaslané, nie celkom spokojní....

Zdá sa nám, že autori textov akoby pozabudli na našich básnikov, ktorí iste majú pekné lyrické texty a mnohé by sa hodili práve na takýto renomovaný festival, čiže na hudobnú úpravu, no žiaľ málokto po nich siaha. Tentoraz sa do užšieho výberu dostala práve úprava textu-básne dr. Andreja Ferku Pýtam sa sokolov... Na tohtoročný Zlatý kľúč prišlo niekoľko textov, ktoré prýštia mladosťou, láskou, ale i melanchóliou zo samoty, sú tam i túžby a radosť zo života ale najmä veľa snov; veď konečne o čom by mladosť snila, ak nie práve o láske a snoch. Tieto sa potom veľmi šikovne vkomponovali i do piesní, ktoré tu odzneli. No medzi dvanástimi vybranými textami, ktoré sa mi dostali na ohodnotenie a ktoré som si pozorne prečítala, jedna tretina bola skutočne veľmi prijateľná a medzi ne zaraďujem i texty pod názvom Sny mladosti, Pýtam sa sokolov a Ako život žiť, ale hodnotiaco by som k nim priradila aj texty piesní Bez Teba a Sama od textára a hudobníka Samuela Kováča, ktorý, a vidno to i z textov, má už dlhoročnú skúsenosť na tomto poli, vie napísať aj dobré a zaujímavé texty, ale aj hudbu veď dlho rokov komponuje a upravuje i piesne iných autorov.

Avšak moje dilemy nastali pri hodnotení dvoch podľa mňa textovo rovnocenných a na odmenu súcich piesní: Pýtam sa sokolov, ako vynikajúci text básnika Andreja Ferku a Ako život žiť, od textára a hudobníka maestra Juraja Súdiho. Keď ide o prvý čiže básnikcký text iste by prevážil nad všetkými inými tu spomenutými textami ale ja si myslím, že treba odmeniť snahu a skúsenosť práve živých a veľmi aktívnych našich autorov a preto som sa rozhodla dať svoj plný súhlas práve maestrovi Jurajovi Súdimu a jeho piesni Ako život žiť! Dlhoročná skúsenosť maestra Juraja Súdiho, keď ide o hudobnú tvorbu vôbec, rozhodla, že som sa priklonila práve k tejto jeho lyrickej skladbe a navrhla ho na odmenu za tento text.

Verím, že textári a skladatelia akými sú Marína Kaňová, Samuel Kováč alebo i nastupujúca mladšia textárka Anna Zorňanová nás prekvapia v budúcnosti s dobrými a spevnými textami, a možno skladatelia siahnu aj po textoch našich básnikov... Maestrovi Jurajovi Súdimu k cene gratulujem a všetkým autorom prajem v budúcnosti prajnejšie vetry do tvorby...

 

Viera Benková, poetka